Polskie zmiany i co z tego

Polskie zmiany i co z tego

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Polskie zmiany i co z tego. Teoretycznie zmieniła się nam władza centralna kraju, niby rządzi PIS, ale układ postkomunistyczny nadal trwa, wychodzi poza ramy centralne. Układ to władze wojewódzkie, gminne, miejskie, wiejskie, to prawo, służby, biznes i wiele, wiele innych. Każdy z nas doświadczył bezprawia, bezduszności i głupoty prawa, biurokracji, bzdurnych zakazów i nakazów zarówno służb publicznych, jak i pracodawców, znamy to od podszewki, prawie 25 lat rozczarowań.

Polskie zmiany i co z tego

Polskie zmiany i co z tego

Otóż skostniały układ, bynajmniej nie jest trudny do zburzenia, wystarczą tylko szczere chęci pokrzywdzonych i rozsądnych ludzi, którzy to zauważają. Zastanawiałem się w jaki sposób ja mógłbym zadziałać, co zrobić żeby żyło się nam lepiej? Otóż jest takie rozwiązanie, podpowiedzieć gdzie załatwiać takie sprawy. Nie chodzi tutaj o donosicielstwo, ale o składanie skarg i wniosków poszkodowanych, ludzi którzy zostali bezpośrednio pokrzywdzeni przez właśnie ten skostniały układ. Chodzi o pozbycie się polityków, urzędników i wszystkich, którzy biorą udział w układzie i działają przeciwko Polsce:

Ważne! Skarga, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

 1. Skargi i wnioski dotyczące lekarzy:
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl – np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej;
  • Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy www.nil.org.pl – w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;
  • Rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych www.izbapiel.org.pl – w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;
  • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl – np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.
 2. Skargi i wnioski dotyczące policji:
  • listownie na adres:
   KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
   ul. Puławska 148/150
   02-514 Warszawa
  • osobiście – w Biurze Przepustek KGP, przy ul. Puławskiej 148/150 codziennie w godzinach 8.15 – 16.15
  • faksem – na numer: +48 22 60 135 71
  • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi.kgp@policja.gov.pl
 3. Skargi i wnioski dotyczące urzędów skarbowych:
  • telefonicznie: ogólnokrajowy numer 800-807-007 /w dni robocze od 7.00 do 17.00/
  • mailowo: powiadom_podatki@mf.gov.pl
   Urzędnicy gwarantują zgłaszającym pełną anonimowość.
 4. Skargi i wnioski do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pracodawców:
  • osobiście w MPiPS – wejście od ul. Nowogrodzkiej, godziny przyjęć: poniedziałek: 08.15-17.00, wtorek-piątek: 8.15-16.00;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mpips.gov.pl
  • faksem na nr (22) 380 51 46.
  • pisemnie na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
   Biuro Kontroli
   Samodzielne Stanowisko Pracy ds Skarg i Wniosków
   ul. Nowogrodzka 1/3/5
   00-513 Warszawa
  • bądź też w Biurze Podawczym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Skargi i wnioski obywateli do Departament Spraw Obywatelskich, czyli do premiera.
  • – na adres:
   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  • bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 – 16.15)
   przy al. J. Ch. Szucha 14.
  • pocztą elektroniczną na adres kontakt@kprm.gov.pl.
  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
  • faksem pod nr +48 22 694 71 56.
  • ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich.
   Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy al. J. Ch. Szucha 14:
   – w poniedziałki w godz. 8.30-18.00
   – w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.30-16.00
 6. Skargi i wnioski do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Pocztą
   Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
   1 Avenue du Président Robert Schuman
   CS 30403
   FR-67001 Strasbourg Cedex
   Francja
  • Telefonicznie
   +33 (0) 3 88 17 23 13
  • Faksem
   +33 (0) 3 88 17 90 62
  • Strona internetowa
   http://www.ombudsman.europa.eu
 7. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu [www.echr.coe.int]
  European Court of Human Rights
  Council of Europe
  67075 Strasbourg Cedex
  France
  Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
  Fax : +33 (0)3 88 41 27 30
 8. Rzecznik Praw Obywatelskich [www.rpo.gov.pl]
  Aleja Solidarności 77
  00 – 090 Warszawa
  tel.:(+ 48 22) 551 77 00
  fax:(+ 48 22) 827 64 53
  e-mail rzecznik@rpo.gov.pl
 9.  Trybunał Konstytucyjny [www.trybunal.gov.pl]
  Al. Jana Christiana Szucha 12a
  00-918 Warszawa,
 10. Sąd Najwyższy [www.sn.pl]
  Pl. Krasińskich 2/4/6
  00-951 Warszawa 41
  tel. (+48 22) 530-80-00
 11. Naczelny Sąd Administracyjny [www.nsa.gov.pl]
  ul. Jasna 6
  00-013 Warszawa
  tel.: (+48 22) 551 60 00
 12. Helsińska Fundacja Praw Człowieka [www.hfhrpol.waw.pl]
  ul. Zgoda 11
  00-018 Warszawa
  tel.: (+48 22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40
  fax: (+48 22) 556 44 50

I wiele innych, które warto wyszukać przy pomocy wujka google :D. Pamiętać należy, że może jedna skarga zmian nie uczyni, ale tysiące już tak.

Jak pisać skargi i wnioski “Program przeciw korupcji”.

PS. Ręka, która bije, nie ma prawa się skarżyć, że i ją boli bicie.

________
#Polska