Najtrudniej poznać samego siebie

Prawda o Polsce

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Państwo niemieckie formalnie nie istnieje. Unia Europejska zaś jest IV Rzeszą. Po II Wojnie Światowej nie było traktatu pokojowego pomiędzy państwami koalicji antyniemieckiej, a III Rzeszą. Dlatego dziś …

prawda o Polsce.

Prawda o PolscePo kapitulacji niemieckiej 8-go maja 1945, nie nastąpiła kapitulacja III Rzeszy. Nie ma i nie było traktatu pokojowego, ale weszły w życie konwencje regulujące prawa państw okupacyjnych. Do dnia dzisiejszego między stronami panuje zawieszenie broni. Obecnie III Rzesza jest nadal formalnie w stanie wojny, a raczej zawieszenia broni z 46 państwami. RFN nie istnieje jako państwo, lecz twór samorządowy, ponieważ III Rzesza Niemiecka nigdy formalnie nie przestała istnieć. Niemcy nie mają konstytucji, lecz jedynie ustawę zasadniczą jako regulacja prawna obszaru militarnie okupowanego przez aliantów. Niemcy nie są też suwerennym państwem, natomiast obywatele Niemiec są nadal formalnie obywatelami III Rzeszy.

Niemcy, w odróżnieniu od Polski, nie mogą przeprowadzać ogólnokrajowego referendum w sprawach politycznych, a urzędy i policja niemiecka są formalnie sprywatyzowane. Nadal działa prawo wprowadzone przez Hitlera w 1934 roku. Kwestia obywatelstwa – przynależność państwowa pozostała określona jako „Deutsch”  – tak jak w III Rzeszy. Dlatego też Niemcy, de facto, nie maja określonego obywatelstwa. Nie ma takiego państwa jak Deutsch! Jest Deutschland! Obecnie rządzi “hitlerowskie dominium totalitarne z 1934 r.” i bardzo wiele ustaw pochodzi z lat 30-tych, czyli za Hitlera. Zatem cała Europa staje się formalnie i praktycznie znazyfikowaną IV Rzeszą.

W związku z tym Polska jest nadal pod okupacją. II RP prawnie i formalnie nigdy nie została rozwiązana. Lech Wałęsa składając “niewłaściwą przysięgę”, nie został prezydentem III RP. Złożył przysięgę na PRL-owską konstytucję, potwierdzając tym samym kontynuację PRL, z czym trzeba się zgodzić. Formalnie II RP nadal istnieje w granicach wg. stanu z 31.08.1939, czyli Kresy Wschodnie (Wilno, Lwów, Grodno itd.) prawnie i formalnie do dzisiaj są polskie. Nie ma żadnych traktatów pokojowych po II Wojnie Światowej, co sprawia, że do dzisiaj istnieje stan wojny między Polską a Niemcami. Tak naprawdę w Polsce wszystkie urzędy państwowe są jedynie prywatnymi przedsiębiorstwami uzurpującymi sobie prawo urzędowe! Urzędnik państwowy musi mieć legitymację urzędową, natomiast wydawana obecnym urzędnikom tzw. legitymacja służbowa nie uprawnia ich do sprawowania czynności urzędowych. Dlatego też nie ma prawnych podstaw do tego, aby ktokolwiek rządził III RP, bo jej fizycznie nie ma. Stąd też wiele kłopotów międzynarodowych.

PS. No i do kurwy, mamy faktyczny zonk, mamy nadal wojnę z Niemcami, a w Polsce uzurpatorów zamiast rządu.

_______
#Polska

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry