Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi

w kwantowo/prawdziwie/świadomie

Przebiegunowanie Ziemi. Pole magnetyczne Ziemi wielokrotnie, przez cały okres istnienia, się zmieniało. Obecne trwające już jakiś czas także się zmienia. 300 000 lat temu, biegun magnetyczny byłby na południu. A przez cały okres istnienia Ziemi przebiegunowanie było czymś zwyczajnym i naturalnym. Na podstawie zaś zapisów geologicznych i skamieniałości, z setek poprzednich odwróconych biegunowości magnetycznej, nie dostrzeżono w nich nic, co mogło by obecnie zagrażać ludzkości.

Przebiegunowanie ZiemiPrzebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie jest regułą, a nie wyjątkiem. Następuje średnio co 200 000 do 300 000 lat, mimo iż od ostatniego odwrócenia minęło ponad dwa razy więcej czasu. Co wówczas się dzieje? Pola magnetyczne zmieniają się, odpychają i przyciągają się nawzajem, a bywa i tak, że biegun pojawia się na różnych szerokościach geograficznych w trakcie całego procesu. W ciągu ostatnich trzech miliardów lat, były setki takich przebiegunowań.

Jak się okazuje biegunowość Ziemi nie jest stała. Nauka zakłada, że Ziemia ma pole magnetyczne, gdyż posiada żelazne jądro, otoczone płynnym metalem. Przepływ ciekłego żelaza w jądrze Ziemi wytwarza prądy elektryczne, które z kolei tworzą pole magnetyczne. Północny biegun magnetyczny pełzał na północ – o 600 mil (1100 km) – od początku XIX wieku. Obecnie porusza się znacznie szybciej, ok. 10 mil rocznie na początku XX wieku.

Chociaż pole magnetyczne Ziemi może na przemian to słabnąć, to wzmacniać się, ale nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek zniknęło. Słabsze pole doprowadziłoby do niewielkiego wzrostu promieniowania słonecznego na Ziemi i występowania zorzy polarnej na całym świecie. Ale nawet przy osłabionym polu magnetycznym, gruba atmosfera Ziemi zapewnia ochronę przed napływającymi cząstkami słonecznymi. Zatem zrozumiałym jest dbanie o atmosferę Ziemi i jej dobro.

Zatem przebiegunowanie, czyli odwrócenie bieguna magnetycznego jest na Ziemi częstym zjawiskiem. Następuje stopniowo przez tysiąclecia, w okresach ok 200 – 300 tys. lat. Ale mimo iż warunki, które powodują odwrócenie biegunowości, nie są przewidywalne /np. ruch bieguna północnego może zmienić kierunek/, na przestrzeni milionów lat nic nie sugeruje, że może powstać jakiś kataklizm. Wiadomo – przezorny zawsze ubezpieczony, ale to gdybanie. Tak czy siak jest i się zmienia, a być może i oddziałuje na nas głęboko wpływając na nasze pole magnetyczne. Podobnież robi to Księżyc.

PS. Nie ma się co bać – najwyżej będziemy chodzić na rękach. – August Witti

__________________
#PrzebiegunowanieZiemi