Relacja z pieniędzmi

Relacja z pieniędzmi

w kwantowo/prawdziwie/świadomie

Relacja z pieniędzmi. Nasze życie kształtuje „nasz stosunek do …”. Oznacza to, że wszystko do czego mamy jakiś stosunek, dzieje się tak jaki mamy ten stosunek. Jeśli on jest pozytywny i optymistyczny, wszystko idzie dobrze. Jeśli w nas przeważa negacja tego czegoś, nie układa się. To dosyć proste, ba nawet logiczne. W naszym osobistym życiu dobry obrót przyjmują sprawy obdarzone naszym pozytywnym stosunkiem. Zaś te, o które się obawiamy, mamy wątpliwości i rozterki, po prostu szwankują, nie układają się, giną. Zatem to nasz stosunek do wszystkiego stwarza.

Relacja z pieniędzmi

Relacja z pieniędzmi

Każdorazowo powinniśmy zadać sobie pytanie, gdy coś się nam nie układa – „Jaki jest mój stosunek do …”. Podobnież się dzieje w przypadku pieniędzy. Każdy kto ich pragnie, z takich czy innych względów, powinien zadać sobie pytania – „Czy kochasz i wielbisz pieniądze z czystą radością i przyjemnością?, „Czy kochasz mieć i wydawać pieniądze?”, „Czy przypadkiem nie blokujesz ich strachem, obawą, niedostępnością?”, a może uważasz tak jak twoi rodzice, że „Pieniądze zarabia się w trudzie!”, albo „Na pieniądze trzeba ciężko pracować!” i „Pieniądze szczęścia nie dają!”. Może i nie dają każdemu, ale świadomemu dają, bo on wie jak ich używać, a przede wszystkim traktować.

Jednym z najprostszych sposobów zmiany przepływów pieniężnych jest zmiana relacji z pieniędzmi. Relacja to odległość między dwoma obiektami. W tym przypadku między mną, a pieniędzmi. Gdyby nie było dystansu między mną a pieniędzmi, z pewnością mógłbym ich mieć więcej i więcej zrobić dobrego. Jeśli jesteś mentalnie z pieniędzmi, szanujesz je i kochasz jak przyjaciół, pieniądze są z tobą. Jeszcze raz przypomnę – to nasz stosunek do pieniędzy, powoduje ich zachowanie. I wydaje się być logicznym wnioskiem i prawdziwym, że jeśli masz do czegoś dobry, przyjazny stosunek, to to jawi się w twoim życiu. I nie dotyczy to tylko rzeczy.

Relacja z pieniędzmi – Podsumowanie:

Odłóż na bok wszystkie swoje opinie na temat pieniędzy. Odpuść wszystkie swoje bariery i poproś o przejście w przestrzeń uwielbienia pieniędzy. Tak poproś głośno, twoja podświadomość musi to usłyszeć, świat również. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie mógłbyś tego zrobić. Wpisz energię uwielbienia dla pieniędzy w swój dzień i za każdym razem, gdy myślisz o pieniądzach w jakikolwiek sposób, powiedz „Pieniądze są moimi przyjaciółmi”.”Odganiam wszystko co je blokuje!”. Każda nasza chwila życia to wybór. Wybieraj dobrze, świadomie, bo pieniądze już dawno cię wybrały, tylko je blokujesz.

PS. W każdym naszym wyborze tkwią nieskończone możliwości. – August Witti

_______________
#RelacjaZ Pieniedzmi