Rozdała już wszystko

Rozdała już wszystko, co miała

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Rozdała już wszystko, co miała. To ci dopiero polska patriotka! Pani Zofia Teliga-Mertens /89 lat/ sama we własnym zakresie sprowadziła z Kazachstanu /byłej republiki radzieckiej/ 40 rodzin polskiego pochodzenia /ok. 200 osób/. Na ten cel przeznaczyła cały swój majątek.

Rozdała już wszystko

Rozdała już wszystko, co miała

O takich ludziach trzeba pisać i to w samych peanach, gdyż to właśnie oni są prawdziwi i godni nosić miano człowieka i Polaka. Zofia Teliga-Mertens spieniężyła swoje mienie, które otrzymała w spadku po rodzicach. Znajdujące się w Woli Rycerskiej na Wołyniu – 45 hektarów ziemi, 240-metrowy dom i siedem budynków gospodarczych wyceniono na 1,3 miliona złotych, zamieniła na trzy budynki mieszkalne w poradzieckich zrujnowanych koszarach w Szczytnicy koło Bolesławca.

Pani Zofia wspomina “od 1999 roku, dwa razy w miesiącu jeździłam do Warszawy, do Urzędu Do Spraw Repatriacji, załatwiać sprawy związane ze sprowadzeniem polskich rodzin z Kazachstanu. Mieszkanie dawałam, pracę pomagałam załatwiać, a mimo to urzędnicy piętrzyli problemy w sprawie wiz”. Teoretycznie wizę polską można dostać jak się ma wszystkie papiery, mieszkanie i pracę. A jednak pojawiały się problemy.

“Kandydatów wybierałam z północnego Kazachstanu, według klucza zawodowego: budowlańców, mechaników, kierowców … aby znaleźć im pracę koło Bolesławca”. Cała “Kresówka”, tak nazywa “swoje” osiedle, to 700 mieszkań, dla 3-4 tys. ludzi, z czego 40 jest jej własnością. Pani Zofia z powodu odmowy pomocy dla swoich repatriantów wypisała się z wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków. Nikogo jej poświęcenie i wyznaczony cel nie interesował. Na szczęście na remont kolejnych dwóch dachów, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków pieniądze dało KGHM.

W remoncie pomogła warszawska Fundacja “Klub 500”. Bank Zachodni WBK dał 17 tysięcy. I tak 3 budynki pani Zofii zostały zaadaptowane i nadają się do zamieszkania. Obecnie mieszkają tam rodziny Kołodzińskich, Donkinów, Rudkowskich, w sumie ponad 200 osób. Ze wszystkimi pani Zofia podpisała umowy użyczenia lokalu, a później już po osiedleniu i zagospodarowaniu wręczyła im notarialne akty własności. Tym sposobem rozdała już wszystko, co miała.

PS. Żałuję jedynie że mam tylko jedno życie, które mogę poświęcić dla mojego kraju i Polaków.

__________
#Patriotyzm