Najtrudniej poznać samego siebie

Rzeczywistość kwantowa

Rzeczywistość kwantowa

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Rzeczywistość kwantowa. Fizyka kwantowa rozwija się już prawie od wieku, a my jako ludzkość dalej jesteśmy ignorantami wobec niej. Świat nauki, zwłaszcza tej newtonowskiej fizyki i mechaniki nie jest zainteresowany fizyką kwantową, ewentualnie w zupełnie marginalnym stopniu, gdyż wiele z tych teorii nie da się udowodnić na Ziemi. Działają one w przestrzeni kosmicznej, albo w określonych warunkach.

Jednak gdzieniegdzie słyszy się doniesienia: a to Chińczycy wystrzelili w kosmos silnik, który na Ziemi nie chciał działać, a tam zadziałał, a to, że teoria grawitacji, z tym swoim nieubłaganym przyciąganiem, została już jakiś czas temu przełamana, a to, że dokonywane są mentalne, bezdotykowe operacje i na końcu sam Tesla, ze swoimi fantastycznymi pomysłami, do dziś objętymi tajemnicą. Dlaczego? Bo działa i powoduje, że energia jako taka staje się wolna. A kto z włodarzy świata chciałby wolną energię? Wszak trzeba zarabiać mamonę.


Rzeczywistość kwantowa

Rzeczywistość kwantowa

Pionierem fizyki kwantowej był Max Planck, który stwierdził, że „energie fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciała są skokowe” /kwantowe/. Przyjął on, że wielkości kwantów energii są proporcjonalne do częstotliwości fali. Wyznaczył też stałą proporcjonalności /stałą Plancka/. W 1905 r. sam Albert Einstein wyjaśnił zjawisko fotoelektryczne zakładając, że wiązka promieniowania monochromatycznego niesie dyskretne porcje energii o wartościach podanych przez Plancka i w takich porcjach jest absorbowana w trakcie oddziaływania z materią. W 1913 r. Niels Bohr wyjaśnił skwantowanie poziomów energetycznych w atomie wodoru.

W 1922 r. Arthur Compton pokazał korpuskularny charakter fotonu /zjawisko Comptona/. Światło zachowuje się jak zbiór korpuskuł o określonej energii i pędzie. W 1924 r. Louis de Broglie tworzy koncepcję fal materii, w ramach której koncepcje Bohra uzyskują naturalną interpretację: stany stabilne elektronów w modelu planetarnym Bohra odpowiadają elektronowym falom stojącym. Stworzona w 1925 roku mechanika macierzowa Heisenberga daje przewidywania zgodne z doświadczeniem. Podstawy koncepcyjne tej teorii pozwalają przypuszczać, że przed matematyką stoi możliwość rozwoju matematycznie i koncepcyjnie spójnej teorii kwantowej.

W 1926 r. została opublikowana nowa teoria, tzw. mechanika falowa Erwina Schrödingera. Odkrycie ugięcia elektronów na kryształach /doświadczenia Davissona, Germera oraz Thomsona z 1927 roku/ wykazały falowy charakter elektronów, które do tej pory traktowano jako korpuskuły. W 1927 r. Werner Heisenberg sformułował zasadę nieoznaczoności. Bohr sformułował kopenhaską interpretację mechaniki kwantowej, utrzymaną w duchu pozytywizmu. W 1927 r. Paul Dirac zunifikował mechanikę kwantową z uwzględnieniem teorii względności. W 1932 r. John von Neumann sformułował w sposób matematycznie rygorystyczny mechanikę kwantową. Interpretacja teorii kwantów Neumanna wymaga włączenia do jej schematu pojęciowego świadomego obserwatora. I tak już pozostało.

Wczesne prace Paula Diraca, Wolfganga Pauli, Victora Weisskopfa i Pascuala Jordana doprowadziły do sformułowania elektrodynamiki kwantowej przez Feynmana, Dysona, Schwingera i Tomonagę w latach 40. ubiegłego wieku. Bruce Lipton, po wielu latach nauki oraz niezliczonych badaniach nad komórkami odkrył, że nie ma sensu zagłębiać się dalej w biologię, jeśli zignoruje się odkrycia z dziedziny fizyki kwantowej. Połączył wiedzę z tych obu dziedzin uzyskując spektakularne rezultaty i odpowiedzi na pytania, na które próżno było dalej szukać wśród nauk biologicznych. Jedna z głównych zasad mechaniki kwantowej mówi, że materię można zdefiniować jednocześnie jako namacalną /cząstka/ i jako niematerialną moc pola /fala/.

Fakt, że energia i materia są jednym i tym samym, został dostrzeżony przez Einsteina, w postaci wzoru E=mc², co oznacza, że Energia (E) równa się (=) materia (m, masa) pomnożona przez prędkość światła (c) do kwadratu. Wszechświat jest jedną, niepodzielną, dynamiczną całością, w której energia i materia są tak głęboko połączone, że nie można ich uważać za odrębne elementy. Perspektywa kwantowa ujawnia, że wszechświat stanowi integrację współzależnych pól energii, które są uwikłane w plątaninę interakcji.  Zaś przepływ informacji w kwantowym wszechświecie jest dla odróżnienia holistyczny.

Choroby jatrogenne, czyli spowodowane poprzez procedury medyczne, są główna przyczyną śmierci na Ziemi. Spowodowane są one głównie niekorzystnymi reakcjami na leki. I tu zaczyna się upadek współczesnej medycyny. Przez tysiące lat, na długo przed odkryciem praw fizyki kwantowej przez zachodnich uczonych, medycyna wschodnia uznawała energię jako wiodący czynnik stanowiący o zdrowiu i dobrobycie. Ciało zaś postrzega jako zidentyfikowaną, rozbudowaną sieć ścieżek energii, zwanych meridianami. Zdecydowanymi przeciwnikami nowej medycyny są firmy farmaceutyczne, które na tej ignorancji i niewiedzy robią po prostu gigantyczne pieniądze.

Rzeczywistość kwantowa – Podsumowanie:

Warto się zainteresować fizyką i mechaniką kwantową. Mają one bardziej humanitarne oblicze niż mechanika newtonowska, nie mówiąc już o rozwoju świadomość i współczesnej medycynie kwantowej, które skupiają się na mocy człowieka i dbają o to, aby człowiek nie zachorował, a jeżeli już – to by umiał tą chorobę poskromić.

PS. Obecnie trwa właśnie kwantowa rewolucja biologiczna, wiek prawdy i miłości.

____________
#TeoriaKwantowa

najnowsze z kwantowo

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy

Proste prawo przyciągania

Proste prawo przyciągania. O prawie przyciągania pisałem już wielokrotnie na DZIENNIKU WAREZA.
Świadomość jest magiczna

Świadomość jest magiczna

Świadomość jest magiczna. Abstrahując od relacji ciało-umysł, zwyczajność-niezwykłość, rozum-doświadczenie, a także materia-duch,
Translate »
idź do góry