Sieci energetyczne Ziemi

Sieci energetyczne Ziemi

w prawdziwie/świadomie/topowo

Sieci energetyczne Ziemi. W religiach Wschodu mówi się o Maji /rzeczywistości/, która wydaje się istnieć, ale nie jest tym, czym się wydaje. To rzeczywistość lub świat fizyczny jest iluzją, jak również sposób, w jaki ją postrzegamy. W rzeczywistości nasza świadomość została naruszona, więc nie możemy już widzieć świata takim, jakim jest. W konsekwencji żyjemy w pewnego rodzaju śnie. Maja oznacza coś, czego nie ma. W filozofii adwajtawedanty /monistyczny kierunek wedanty/ Maja jest iluzją. Bamacalną i mentalną rzeczywistością, codziennie absorbującą świadomość żywych istot. Zakrywającą przed nami prawdę na temat tożsamości.

Sieci energetyczne ZiemiSieci energetyczne Ziemi

Jako siła zasłaniająca prawdziwą jaźń, Maja powoduje doświadczenia mnogości bytów i odczucie oddzielenia. Oddziałuje głównie poprzez tzw. fałszywe ego, czyli utożsamianie się z materialnym ciałem oraz poprzez przywiązanie do posiadanych rzeczy.

Zatem to nie Matrix jest problemem. Matrix to kompleks struktur energetycznych, które otaczają Ziemię. Umieszczono je tutaj dawno temu, aby umożliwić rozwój świadomego i inteligentnego życia. Te struktury energetyczne /linie, wiry/ łączą się bezpośrednio z biologicznymi formami życia. Zmiana w tych strukturach energetycznych powoduje zmianę świadomości ludzi. Ludzie mogą wpływać na te matryce energetyczne, gdy rozwijamy naszą świadomość lub bezpośrednio za pomocą technik energetycznych.

W prawdziwym świecie Matrix został przejęty wiele tysięcy lat temu przez obcą grupę. Ta zaś wykorzystała system matryc Ziemi do zmiany świadomości ludzkości w skali globalnej. Ich celem jest nie tylko zbieranie subtelnych energii życiowych, które wytwarzają ludzie, ale także zbieranie bogatych źródeł biologicznych na Ziemi. Chociaż ludzkość jest młodym i prymitywnym gatunkiem w skali czasowej wszechświata, posiada również potężne potencjalne zdolności. Najprostszym sposobem na kontrolę ludzkości jest kontrolowanie i manipulowanie sieciami energetycznymi Ziemi.

Obecnie stara matryca lub sieć energetyczna na całym świecie /systemy rządowe/ zaczęła powoli zanikać. Zaczął powstawać nowy system energetyczny. Ma to swoje konsekwencje w tym, że stare systemy kontroli nie będą już w stanie używać starej sieci energetycznej do kontrolowania ludzkości. Stara siatka energetyczna powoli traci wpływ, a ludzkość budzi się i staje się bardziej świadoma prawdziwego świata. Ta stłumiona świadomość, w której ludzkość żyje od dawna, gromadzi wiele emocjonalnych i intelektualnych śmieci.

Obecnie chodzi o uświadomienie sobie własnej sytuacji w tym toksycznym świecie i przepracowanie własnych problemów społecznych, emocjonalnych i intelektualnych. Zrozumienie kim jesteśmy jako istota ludzka jest istotne. Nie jesteśmy tylko fizyczną manifestacją, ale także rozwijającą się duchową istotą. Coraz bardziej świadomą siebie jako boskiej istoty. Odkrywamy swój ukryty potencjał i przenosimy go, transformując siebie, ale także swoje środowisko, z którym jesteśmy blisko związani.

To właśnie jest świadomość systemów energii matrycy nowej Ziemi. Bardziej świadome i pełne szacunku życie ze sobą i z naturą. Ale musimy posprzątać nagromadzone zanieczyszczenia, które ludzkość wytworzyła przez tysiąclecia. To nie tylko zanieczyszczenie fizyczne, ale przede wszystkim emocjonalne. Te emocjonalne zanieczyszczenia są nadal obecne w naszej własnej podświadomości oraz w matrycy energetycznej Ziemi.

Sieci energetyczne Ziemi – Podsumowanie:

Geometryczny kształt naszej planetarnej rzeczywistości ulega zmianie morfologicznej. Stara, klasyczna siatka pozostaje, ale nowa jest tam, gdzie nowe krawędzie i wierzchołki wyrastają ze starej siatki brył platońskich. Tworzone są główne obszary pęknięć dla rzeczywistości ziemskiej. Prawdopodobnie objawią się one na wiele sposobów, poprzez zmiany pogody i klimatu, niepokój geopolityczny, turbulencje geologiczne, nerwowość psychologiczną. Gdy rzeczywistość planetarna wejdzie na nowy poziom energii, nasze postrzeganie świata będzie w zamęcie.

PS. Nie jesteśmy tylko fizyczną manifestacją, ale także rozwijającą się duchową istotą. – August Witti

__________________
#SieciEnergetyczneZiemi