Siła woli

Siła woli

w świadomie

Siła woli i samodyscyplina są niezbędnymi składnikami w realizacji postanowień. Codziennie podejmujemy nowe postanowienia, ale z realizacją jest gorzej. Na ogół ich nie realizujemy. Często postanowienia to nic nie znaczące słowa. Większość z nas podejmuje emocjonalne postanowienia pod wpływem chwili, nie zastanawiamy się, czy chcemy się zobowiązać do postanowienia. Nie zastanawiamy się, ani nad zobowiązaniami, ani też konsekwencjami. Zbyt często składamy sobie obietnice, kierując się emocjami, bez udziału zdrowego rozsądku i bez potrzeby. Takie postanowienia są nic nie znaczące i znikają wraz z czasem. Problem tkwi w fakcie, że po jakimś czasie entuzjazm opada i rezygnujemy z tego, co zaplanowaliśmy lub zaczęliśmy robić. Zatem postanowienia podjęte w odpowiedzi na bodźce emocjonalne są krótkotrwałe.

Siła woliSiła woli – Obserwacja:

Do każdego postanowienia potrzebujemy silnej woli, samodyscypliny i wytrwałości, aby je zrealizować. Często składamy postanowienia i obietnice, a następnie staramy się odpowiednio zmienić nasze zachowanie. Bywa, że się uczymy, próbujemy ćwiczyć i wdrażamy. Ale zbyt często zaczynamy z dużym hukiem, a kończymy w ciszy. Podejmujemy postanowienia entuzjastycznie i optymistycznie, ale potem tracimy zapał i przestajemy robić to, co sobie obiecaliśmy. Takie zachowanie świadczy o braku silnej woli i samodyscypliny oraz sprawia, że ​​tracimy wiarę w zdolność dotrzymania postanowień i obietnic. Siłą napędową postanowień są uczucia i emocje, ale one nie są stabilne i stałe. W jednej chwili czujemy, że możemy podbić świat, a z czasem czujemy słabość, lenistwo i brak motywacji, jak niestety zazwyczaj. Czujemy niemożność realizacji. Emocja, która wywołała postanowienie, znika chwilę później i nie pozostawia nam już chęci kontynuacji i realizacji.

Siła woli – Rozważania:

Częstym dla człowieka jest też wewnętrzny opór i niechęć do wyjścia ze strefy komfortu. Bywa też, że podświadome nawyki są silniejsze od postanowień. Mało tego, potrafią przezwyciężyć każdą decyzję i pragnienie zmiany. Zaś brak motywacji i niezdolność do wytrwania mogą sprawić, że uwierzysz, że brak ci siły woli walki ze sobą i kręgosłupa moralnego. Ale na ogół to brak wewnętrznej siły i wytrwałości. W tym przypadku potrzebujemy zwiększenia wewnętrznej siły i wytrwałości. Prawdziwa siła woli i samodyscyplina nie zależą od przemijających uczuć, emocji czy chwilowego entuzjazmu i optymizmu. Regularny trening siły woli i samodyscypliny owocuje osiągnięciem realnej mocy, z której zawsze będziemy korzystać. Siła woli i samodyscyplina to klucz, którym można otworzyć drzwi prowadzące do spełnienia, satysfakcji i osiągnięć.

Siła woli – Podsumowanie:

Obecnie ludzie oczekują natychmiastowych rezultatów. Brakuje im cierpliwości i wytrwałości w realizacji swoich postanowień. Każde osiągnięcie w życiu i każda umiejętność wymaga cierpliwości i wytrwałości. To podstawa uczenia się. Aby osiągnąć wyniki, musimy przemyśleć podjęte postanowienia. Musimy upewnić się, że jest to coś, czego naprawdę chcemy i że jesteśmy gotowi poświęcić czas, energię i pieniądze. Dobrze też przemyśleć wszystkie za i przeciw decyzji lub postanowienia, zanim się je podejmie. Większe i ważniejsze postanowienia wymagają czasu, a co za tym idzie, cierpliwości i pracy. Potrzeba wytrwałości, stanowczości, pewności i wiary w siebie. Te cechy charakteru zdobywamy, wzmacniając siłę woli i samodyscyplinę. To jest dostępne dla wszystkich. A po opanowaniu nie pozostawia możliwości porażki.

PS. Trzeba tylko chcieć i nie wolno wątpić. – August Witti

_______
#SilaWoli

Tags: