Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy

w filozoficznie/oświecenie/świadomie

Słownik świadomościowy. Posługujemy się coraz to innymi nowymi zwrotami słownymi, nawet gdy ta modna teraz „świadomość” nas nie obchodzi. Język ewoluuje i przejmuje zwroty z życia. A świadomych przybywa. Część pojęła już istotę – „tylko ty, tu i teraz”, część jak zwykle wie lepiej.

Słownik świadomościowySłownik świadomościowy

Jesteśmy już na etapie przedświadomym, albo już świadomym i wiemy, że nie ma nic innego, tylko poznanie siebie. Ale jeśli jakiś egotyk chce inaczej, to proszę. Droga wolna. Choćbyś nie wiem jak był ograniczony, to wybór masz zawsze wolny.

Afirmacja – to akt o konkretnym wyrazie, składający się z zamierzonego ruchu i wymówionych słów. Przedstawienie tego co niewytłumaczalne.

Cel – to to, ze względu na co następuje działanie. Stan, obiekt, wyobrażenie do którego dążymy, również kres świadomego działania.

Czas – to zdolność do porządkowania kolejności przyczyny i skutku. Zarazem jeden z naszych bezpośrednich ludzkich wrogów. Pojęcie abstrakcyjne.

Doświadczenie – to umiejętność interakcji ze światem w celach poznawczych i świadome wyciąganie wniosków.

Doświadczenia wewnętrzne – na ogół to zapamiętane lekcje, obserwacje i wnioski.

Ego – wypowiedziane myśl, często przybierają postać wewnętrznego głosu /zgody lub niezgody/. Bywa, że przyjmują pozę ignorancji albo wybitnego znawcy.

Emocje – to stany, które przez pewien czas zabarwiają wszystkie myśli. Emocje są przejściowe i pozwalają na różne sposoby myślenia.

Fenomenologia – to metoda dociekania, która próbuje zbadać samą strukturę świadomości, odkładając na bok problemy dotyczące relacji świadomości do świata fizycznego.

Introspekcja – umiejętność zrozumienia i refleksji nad myślami, emocjami, charakterem, zachowaniem.

Intuicja – to przebłyski Uniwersum.

Myśl – pozwala nam opisać, zrozumieć, kierować i w pewnym sensie kontrolować zjawiska. W puli mamy do dyspozycji 60 tyś. standardowych myśli dla wszystkich.

Nieświadomy – umysł nieświadomy obejmuje wszystkie procesy, których nie rozumiesz, nie znasz definicji i w żaden sposób nie kontrolujesz.

Odmienne stany – to stany takie jak śnienie, sen, medytacja, intoksyzacja, przez które nie jesteśmy w stanie być świadomi świata zewnętrznego.

Pamięć – to zdolność do przechowywania i korzystania z wiedzy i doświadczeń. Ale też skarbnica przeszłości i wyobrażenia przyszłości.

Postrzeganie – to umiejętność obserwacji świata zewnętrznego.

Samoświadomość –  to poczucie siebie, jak np. podstawowe poczucie, że istniejesz i jesteś oddzielony od reszty świata.

Świadomość – to stan świadomości siebie oraz otoczenia zewnętrznego. Horyzont w twojej głowie powinien być zamknięty. Świadomość uważana jest za źródło wszelkich procesów rozumowych /myśli/, dzięki którym kontroluje i kieruje wszystkimi procesami umysłowymi, a tym samym życiowymi. I chociaż słowo „świadomość” jest znane, to nie koniecznie jest dobrze rozumiane.

Świadome myślenie – może odbywać się bez języka. To bardziej rozumowanie niż myślenie. Myśli rozumiemy jako bezwiedne, rozumowanie zaś ma określony temat i służy rozwiązywaniu problemów.

Uniwersum – źródło czystego rozumu, wszechrzecz, Bóg.

Wizualizacja –  aby konstruować abstrakcyjne pojęcia bez języka, posługujemy się wizualizacją, która odbywa się w naszej wyobraźni. Jeśli potrzebujemy pomocy dla naszej wyobraźni, możemy opisywać słownie, pokazywać, rysować, lub stosując inny środek wyrazu.

Wyobraźnia – zdolność myślenia o rzeczach odbiegających od rzeczywistości.

Życie wewnętrzne – wszystko co odbywa się wewnątrz nas. Nasze pragnienia, pasje, potrzeby, nasza wizja świata. Bardzo często to także hobby lub pasja związana ze sztuką.

Słownik świadomościowy – Podsumowanie a zarazem zakończenie.

PS. Nie mam pojęcia czy to pomoże, ale zawsze jest lepiej być bliżej niż dalej. – August Witti

___________________
#SlownikSwiadomosciowy