Strachy na lachy

Strachy na lachy

w polsko

Strachy na lachy. Coraz modniejsze stało się straszenie sądem, ba, w tym celu zatrudnia się niejednokrotnie radcę prawnego, bo „własny adwokat” obliczony jest na wywołanie strachu. Jeżeli jesteś uczciwy, nie masz sobie nic do zarzucenia, a ktoś chce w tak głupi sposób zmusić cię do czegokolwiek.

Strachy na lachy

Strachy na lachy

Piszę o tym, bo coraz częściej się o takowych procederach słyszy. Taka sytuacja może dotyczyć zarówno działalności i sprzedaży, jak i wykupionych naszych długów, co często odbywa się hurtowo, po cenie ok. 7 % wartości długu. Przede wszystkim należy pamiętać, że jest to obliczone na wywołanie paniki. Jeżeli dostaniemy wezwanie do zapłaty zwykłym listem lub dzwonią do nas, to nie należy polemizować. Wysłuchać lub nie, przytaknąć lub lepiej nie, odłożyć telefon.

Często dowcipnisie strasząc, nagrywają rozmowę, co może być wykorzystane przeciwko nam, jeżeli puszczą nam nerwy. Pamiętać należy, że takie straszenie, mimo iż długotrwałe i uporczywe, jest tylko straszeniem. Proszę nie nabierać się na żadne socjotechniki, na żadne wpłaty i żadne ustępstwa, to całe działanie jest właśnie na to obliczone.

Nikt, absolutnie nikt nie może zrobić z nas dłużnika czy złego wykonawcy bez PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDOWEGO. A aby taki wyrok otrzymać, trzeba założyć sprawę w sądzie wraz z opłatą 300 zł. Wynająć adwokata i procesować się latami, bo tak właśnie działają nasze sądy. To się po prostu nikomu nie opłaca, a na dodatek wyrok może zaskoczyć wszystkich. Sędziowie wydają werdykt według własnego widzi mi się.

Strachy na lachy – Rozważania:

Jeżeli dostaniecie Państwo wezwanie do sądu albo sadowy nakaz zapłaty (w sprawach o małe kwoty, firma roszczeniowa uzyska go z „automatu”). Przy wezwaniu na rozprawę poruszcie w swoim piśmie procesowym złożonym przed lub na rozprawie ZARZUT PRZEDAWNIENIA ROSZCZENIA /po 3 latach dług się przedawnia/. W tym przypadku nawet jeśli faktycznie zalegamy z zapłatą za jakiś towar lub usługę np. przed 5-ciu lat, to po zgłoszeniu przedawnienia, nie zapłacimy ani grosza.

Przy długoletnich kredytach na zakup towaru (np. samochodu) z ratą płatną każdego 5-go dnia miesiąca. Jeżeli z braku pieniędzy przestaliśmy go spłacać, to przedawnienie tego roszczenia nastąpi po 3 latach od zapłaty ostatniej raty kredytu. Pamiętajmy przedawnienie trzeba zgłosić sędziemu!

Podstawa prawna /przepisy kodeksu cywilnego/:

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Art. 119. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Art. 120. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

NAJLEPSZĄ OBRONĄ JEST ATAK!

Zamiast być bierną ofiarą, bądź oprawcą: można założyć indywidualne postępowanie sądowe cywilne, o naruszenie dóbr osobistych z art. 23 kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Należy w takich sytuacjach gromadzić materiał dowodowy: nagrane rozmowy, korespondencja zarówno tradycyjna, jak i e-mailowa, itp. Natomiast radców prawnych lub adwokatów znajdziemy na stronie: www.radcowie24.pl. Straszenie sądem jest modne, ale niejednokrotnie bezpodstawne i wtedy należy okazać siłę i nie dać się straszyć, tylko samemu działać. Zanim sprawa wyląduje w sądzie, jeszcze po drodze jest rozjemca, tam też można zawrzeć ugodę lub okazać swoje stanowcze stanowisko.

Strachy na lachy – Podsumowanie:

Ludziom, zwłaszcza tym bezczelnym, wydaje się, że postraszenie policją, sądem sprawi, że my się wystraszymy. Ale nie łudźcie się, że policja i sądy na nich czekają. Zanim ci pyskaci cokolwiek osiągną, policja i prawo im trochę nosa utrze. Przede wszystkim wszystko ma to swoją cenę. Nikt za darmo nie ściga błahych spraw, w związku z czym – „strach na lachy”.

PS. Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz :D.

__________
#Straszenie