Świadomość jedności

Świadomość jedności

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Świadomość jedności. Często rozważam to zagadnienie, zwłaszcza gdy słyszę słowa o źle pojętym rozwoju świadomości. Owszem, na wstępie tego rozwoju człowiek ma się zwrócić ku sobie, aby siebie lepiej poznać, zrozumieć, odkryć i uświadomić. To trudna droga, ale jak najbardziej możliwa. Podobnież gdy uczyliśmy się, zanim osiągnęliśmy poznanie, było wiele prób i błędów. Ze świadomością jest tak samo, aby wzrosnąć, trzeba te błędy, przeszkody, wyzwania przezwyciężyć. Trzeba przezwyciężać siebie cały czas, aby dotrzeć do świadomości.

Świadomość jednościŚwiadomość jedności

Globalna świadomość lub świadomość zbiorowa opiera się na świadomości jedności. Świadomość jedności zaś to poziom wibracji, który wykracza poza jaźń. Dociera do serca i dusz wszystkich istot i egzystencji. Świadomość jedności manifestuje się jako poczucie jedności, współczucia, miłości i szacunku, zarówno dla istot ludzkich, jak i natury. Ta świadomość jedności może być pielęgnowana, kultywowana i podnoszona. To jak umiejętności, których można się nauczyć, nabyć i zastosować. I do tego dążymy poprzez poszczególny rozwój świadomości jedności.

W filozofii Wschodu wszyscy mamy tę życiową energię – zwaną qi, prana, Ki etc. Ta energia jest siłą, która tworzy wszechświat i która w rzeczywistości stwarza nasze życie. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tego i przyjęcie miłości, troski, szacunku i przebaczenia jako fundamentu naszej globalnej rodziny. W rzeczywistości możemy zarówno medytować jak i czynić dobro dla świata. Te postawy przyciągają i zwracają nam tę energię. Wraz ze wzrostem tej energii ujawniają się ukryte w ludziach zdolności, które pozwalają nam widzieć i słyszeć o wiele więcej, osiągając zrozumienie i świadomość.

Gdy podnosimy swoją świadomość, podnosimy też tę energię, ale także rezonans z nią /współbrzmienie/. Odkrywamy, że poprzez dążność do szlachetności zwiększamy również tę energia. Dostrzegamy także, że krzywdzenie innych jest krzywdzeniem siebie, a niszczenie Ziemi jest unicestwianiem siebie. Pojmujemy, że nasza duchowa istota jest rzeczywista i racjonalna, tak samo realna jak ta fizyczna. Odkrywamy coraz bardziej, że ta istota ma niesamowitą sprawczą moc, a odpowiednio prowadzona, stwarza nasze życie takim jakie byśmy chcieli.

Naszym obowiązkiem jako ludzi jest zgłębienie sekretów życia, ale aby to osiągnąć, musimy wyjść poza nasze zmysły. Musimy pielęgnować zdolność rezonowania ze wszechświatem, energię, która tworzy całe istnienie oraz odczuwać innych jako siebie, jako święte i inteligentne istoty. Chcąc przejść wewnętrzną przemianę, musimy pracować nad wzmocnieniem naszej energii witalnej poprzez medytację i zrozumienie budowy wszechświata jako ugruntowanej na cnocie współpracy i współdziałania wszystkich istot. Na to, aby coś istniało, potrzebna jest nasza zgoda i akceptacja. Jeśli czegoś nie honorujemy i nie uznajemy, to to znika z naszego życia.

Świadomość jedności – Podsumowanie:

Globalna solidarność to ucieleśniony stan istnienia. Nie chodzi tutaj o uzyskanie więcej dla siebie lub dla innych. Chodzi o bycie w harmonii z energią miłości, która kieruje naszym życiem i wszechświatem. Chodzi o bycie szlachetnym, gdyż ta postawa gwarantuje szczęście i raj. Wszechświat jako taki nie może przetrwać i funkcjonować bez przewodniej zasady wzajemnego wsparcia, współpracy, ustępowania i dawania. A gdy już osiągniemy globalną świadomość, osiągniemy także globalną solidarność /jedność/. A taką jednością możemy budować wszystko, nawet piramidy.

PS. Nie da się rozłączyć tego, co jest jednością. – August Witti

________________
#SwiadomoscJednosci