Najtrudniej poznać samego siebie

Świadomość roślin

Świadomość roślin

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Świadomość roślin. Po głębokiej analizie świadomości roślin okazuje się, że ta jest znacznie większa niż by się mogło wydawać. Ich systemy nerwowe są bardziej rozwinięte niż ludzkie, ponadto wykorzystują swoje neuroprzekaźniki identyczne jak my. Wniosek jest zadziwiający, rośliny są bardzo inteligentne, to zdecydowanie czujące istoty, tak samo lub w niektórych przypadkach bardziej niż ludzie.

Świadomość roślin

Świadomość roślin

Coraz więcej naukowców, wielu dziedzin potwierdza, że inteligencja jest nieodłącznym elementem wszystkich samo organizujących się systemów, których wyrafinowane sieci neuronowe są niezaprzeczalną cechą życia. To nowe spojrzenie ukazuje, że rośliny są dynamicznymi i bardzo wrażliwymi organizmami i aktywnymi.

Ponadto rośliny są również zdolne do wyrafinowanej formy uznania siebie, a to prowadzi do zachowań terytorialnych. To nowoczesne spojrzenie ukazuje rośliny jako świadome, zdolne do przetwarzania informacji organizmy, o skomplikowanej komunikacji na zajmowanym terenie. Są, podobnie jak ludzie, zdolne do uczuć, percepcji, bólu i wielu innych odczuć.

Oczywiście trudno nam to zauważyć, gdyż rośliny żyją w innej, dłuższej skali czasu. Ze względu na ten nazwijmy to “styl życia”, długoterminowość, rozwinęły bardzo niezawodną łączność, sygnalizację i umiejętność przetwarzania informacji.

Ponadto rośliny komunikują i pozostają w stałej interakcji z innymi systemami żywymi, jak inne rośliny, grzyby, nicienie, bakterie, wirusy, owady i drapieżniki. Rośliny zatem mają stałe poczucie, czują i monitorują swój wewnętrzny i zewnętrzny światy. W celu pozyskania informacji i wszelkich zmian funkcjonalnych.

Świadomość roślin – Rozważania:

Świadome reakcje roślin są bardzo inteligentne. Rośliny wybierają optymalną odpowiedź z całej masy alternatyw. Niektóre zaś, takie jak np. rosiczka, są tak wrażliwe na dotyk, że mogą wykryć kosmyk włosów, ważący mniej niż jeden mikrogram. Zatem rośliny odczuwają środowisko. Rośliny świadomie analizują, co się je dotyka, określają jego znaczenie i preparują odpowiedzi. Dotyk może wywołać głębokie gwałtowne reakcje, jak zmiany w ekspresji genów. Rośliny mają zatem uczucia, czują, komunikują się ze sobą, czują również i niezaprzeczalnie mogą planować przyszłość.

W rzeczywistości rośliny posiadają wysoce wyrafinowany układ nerwowy i chociaż nie wygląda on jak nasz mózg, to jest to w rzeczywistości mózg. Można by określić to w ten sposób, że głowa i tułów to korona, nogi to konar, stopy to system korzeniowy, ale nic bardziej mylnego. U roślin głową jest system korzeniowy. Zatem rośliny żyją z głowami w ziemi, a nogi wystają do góry. Czyli, rośliny posiadają wysoko rozwiniętą, świadomą mózgownicę w systemie korzeniowym. Działa on podobnie jak nasz mózg i wykorzystują go do analizowania danych przychodzących i generowania skomplikowanych odpowiedzi.

Korzenie roślin są doskonale świadome, przez co mogą się angażować się w skomplikowane interakcje z pełną gamą żywych organizmów. Korzenie roślin wchodzą w relacje z symbiotycznymi bakteriami, grzybami, komunikują się z innymi roślinami, w sposób bardzo wyrafinowany. Gdy roślina w swoim systemie wykryje, że inna roślina w całej sieci grzybni jest chora. Wówczas generuje unikalne związki chemiczne i wysyła przez sieć grzybni do miejsca, gdzie są one potrzebne. Te związki lecznicze roślin były świadomie wykorzystywane od tysiącleci przez same rośliny, ale też przez owady i zwierzęta.

Wymiana chemiczna jest w istocie bardzo skomplikowaną formą komunikacji roślin, językiem, którym posługują się rośliny. Są to złożone komunikaty, które przechodząc przez glebę, dość często przy współudziale substancji lotnych. Wiele substancji chemicznych jest uwalnianych do sieci grzybni, a dzięki temu do pozostałych członków społeczności roślin. Podobnie jak bakterie, rośliny świadomie tworzą więzi społeczne, które są ściśle powiązane ze sobą.

I podobnie jak u bakterii, rośliny wykazują rodzaj skomplikowanych i wyrafinowanych zachowań, które to są językiem odczuwania, inteligencji, współpracy w grupach. Do kompleksowej adaptacji do środowiska, do ochrony potomstwa, do pamięci gatunkowej, która jest świadomie przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Świadomość roślin – Podsumowanie:

Świat składa się z szeregu wysoce świadomych zagnieżdżonych systemów samo organizujących się wewnątrz innych zagnieżdżonych systemów. Samo organizujących się w ramach dalszych systemów samo organizujących się. Wszystkie razem tworzą znacznie większy układ oplatający ziemię. A wszystkie z nich są inteligentne.

PS. Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości by żyć, po­kony­wać cho­roby i umierać w spokoju. – August Witti

______
#Rosliny

najnowsze z kwantowo

Moc pragnienia

Moc pragnienia

Moc pragnienia. Jak to jest, że pragnienia się spełniają, im większe, poparte
Świadomość finansowa

Świadomość finansowa

Świadomość finansowa, jak i wszystko, jawi się w naszej głowie. Wielu ludzi
Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi. Pole magnetyczne Ziemi wielokrotnie, przez cały okres istnienia, się zmieniało.
Translate »
idź do góry