Najtrudniej poznać samego siebie

Świadomość z perspektywy duchowej

Świadomość z perspektywy duchowej

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Świadomość z perspektywy duchowej. Psychologia definiuje świadomość jako zespół myśli, wspomnień i egzystencji w „świecie zewnętrznym ”. Sfera duchowa opisuje ją inaczej. Świadomość definiowana jest znacznie bogaciej niż definicja świadomości w psychologii. Ale głównym sztandarowym pojęciem jest fakt, że świadomość dotyczy „świata wewnętrznego”, naszej świadomości i zrozumienie tego czym ona jest.

Świadomość z perspektywy duchowejŚwiadomość z perspektywy duchowej

Wszystkie odpowiedzi są wewnątrz nas, jednak dostęp do tych odpowiedzi to już inna sprawa. Wewnętrzne przewodnictwo, które wszyscy chcielibyśmy mieć, można znaleźć ze świadomością wielu głosów wewnątrz oraz różnych podstaw i perspektyw, z których każdy głos pochodzi. To właśnie jest świadomość. Nie jest jedną odpowiedzią, lecz wieloma, z których trzeba wybrać swoją. Nie jesteśmy fizycznymi ciałami z duchem. Jesteśmy energią /duchem/ zamieszkującym obecnie ciała fizyczne. Między tymi dwoma perspektywami istnieje olbrzymia różnica.

Przekonanie, że jesteśmy ciałami fizycznymi, jest ograniczające. Nie dosyć, że zaprzecza prawdziwej naturze naszego istnienia, to osłabia faktyczną moc, którą każdy z nas posiada. Jesteśmy nieograniczonymi duchami, z których każdy jest unikalnym i równym kawałkiem większej całości wszechświata, który obecnie zdecydował się doświadczyć fizycznej egzystencji w ciele. To my dokonujemy wyborów. Mamy moc, by odnieść sukces lub ponieść porażkę, być szczęśliwym lub nieszczęśliwym. Wielu nie tyle nie rozumie, co unika tej perspektywy naszej rzeczywistości. Nie są gotowi na przejęcie odpowiedzialności za wszystko.

A my jesteśmy odpowiedzialni, niezależnie od tego, czy chcemy i akceptujemy takie rozliczenie rzeczywistości, czy nie. Jesteśmy mistrzami naszych doświadczeń w świecie fizycznym. Tworzymy je po to, abyśmy mogli ich doświadczać i uczyć się od nich bez osądzania. Nasza świadomość jest aktywną i intymną świadomością i połączeniem z wewnętrznym duchem, tym, który zamieszkuje fizyczne ciało. Ponadto poziom świadomości jest inny dla każdej osoby.

Każdy z nas ma kilka wewnętrznych głosów. Dwa z nich są zawsze w konflikcie i rywalizują o naszą uwagę. Świadoma jaźń, jest bierna i czeka, aż ją wybierzemy, jaźń ego jest aktywna, głośna i wymaga nieustannej uwagi. To wewnętrzna dwoistość i czas ją zrozumieć. Wybory, których dokonujemy w dowolnym momencie i sytuacji, są bezpośrednio związane z poziomem świadomości. Ale wybory, których dokonujemy, tworzą nasze życiowe doświadczenia.

Świadomość z perspektywy duchowej – Podsumowanie:

Najgłośniejsze w nas są dwa głosy, głos Miłości /prawdziwe JA/ lub głos strachu /egotyczne ja. Niestety większość Ziemian żyje w jaźni ego, dokonując własnych wyborów pod wpływem strachu. I oto powód, świata pogrążonego w chaosie i niekończącym się zamieszaniu. Dlatego także tak wielu ludzi nie może znaleźć wewnętrznego spokoju, zadowolenia i szczęścia. Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest zestrojenie się z tym głosem, któremu przewodniczy miłość. Z głosem Prawdziwej Jaźni. A wówczas zmienia się wszystko, zmieniają się doświadczenia życiowe, ale także fale w całym wszechświecie.

Wielu po zrozumieniu korzysta ze świadomości, a ta to wewnętrzne przewodnictwo do dokonywania właściwych wyborów. Reszta sądzi, że ich pierwsza reakcja emocjonalna jest najlepsza. Nie ma tam miejsca na rozważanie i przemyślenia, a zwłaszcza z tej wyższej, wewnętrznej perspektywy. Jednak do świadomości każdy dochodzi, choć szkoda, że wielu u kresu swej drogi, przed samą śmiercią. Jednak w tym wszystkim chodzi o ciebie i twoją świadomość wewnętrznego świata, połączenie z nim, zdolność komunikacji, chęć korzystania z duchowej esencji naszej fizycznej egzystencji.

PS. Świadomość to przyjazny strażnik naszych zachowań. – August Witti

__________
#Świadomość

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry