Świadomość zbiorowa

Świadomość zbiorowa

w kwantowo/topowo

Świadomość zbiorowa. Przyroda zadziwia nas nieustannie, ale też ukazuje swoja nieskończoną mądrość. A cóż to takiego ta przyroda, świat, kosmos i świadomość zbiorowa? To przejaw tego co nazywamy Bogiem, Eterem, Czystą Świadomością, Absolutem, Prapoczątkiem, Orgonem. Jak ją zatem kształtować i w jaki sposób zmieniać to co określamy mianem świadomości?

Świadomość zbiorowa

Świadomość zbiorowa

Przyroda, w sensie naturalnego środowiska otaczającego nas świata. Nieustannie daje nam dowody na możliwości jej kształtowania, wnikania, współtworzenia i nieustannego zmieniania. My się zmieniamy cywilizacyjnie, co nie koniecznie jest dobrym zjawiskiem, ale na pewno w pełni zrozumiałym.

Postęp, rozwój techniczny, nauka, polityka, religie to w naszym mniemaniu postęp cywilizacyjny. Sami jednak zauważamy, że sporo w nim błędów, wypatrzeń, egoistycznych działań, pogoni za władzą i przemocy. Wiele spraw wymaga korekty, zmian, naprawy, bo odbiega zdecydowanie od tzw. ideału.

Zwierzęta, rośliny, ludzkie zbiorowości nieustannie odsłaniają nam swe tajemnice. Dowodzą, że zmiany są niezależne od nich samych, a jednak pod ogromnym ich wpływem. Poszczególne gatunki uczą się, nabywają umiejętności i wiedzy wraz ze zmianami jakie występują w świecie.

Nauka ta początkowo odbywa się na zasadach indywidualnych. Jeden osobnik doznaje olśnienia, uczy się, pojmuje, pokazuje następnemu i następnemu. Ci zaś propagując wiedzę, umiejętności, doświadczenie, spryt, puszczają to w obieg. Jeszcze nie mamy do czynienia ze świadomością zbiorową. To zjawisko wzrostu świadomości grupowej.

W pewnym okresie, w przestrzeni, następuje osiągnięcie pewnego określonego procenta ilości populacji. Danego gatunku, fauny i flory, ale także dotyczy to człowieka. To zjawisko, ta liczba, określone zostało „krytyczną liczbą przedstawicieli danego gatunku”. Po przekroczeniu tej liczby jakoby z automatu cała populacja gatunku dowiaduje się o nowo odkrytym sposobie, o nowym doświadczeniu i ewoluuje.

Skąd się to bierze i jak to się dzieje, tłumaczy fizyka kwantowa i teoria cząsteczek splątanych – tzw. splątanie. Wówczas, po osiągnięciu tej krytycznej liczby, następuje przeskok świadomości, całego gatunku, niezależnie od tego, czy miały kontakt ze zjawiskiem, czy nie. To prawdy i fakty udowodnione.

Świadomość zbiorowa – Podsumowanie:

W dokładnie ten sam sposób działa to u człowieka, stąd taki wzrost wielu cywilizacji, kultur, ras, w odpowiednich etapach historii. W ten właśnie sposób ukształtowała się i nasza europejska cywilizacja. Ale w którymś momencie brak kreacji, „walki o przetrwanie”, powoduje jej powolny zanik, obumieranie. Obecnie mamy do czynienia ze schyłkiem naszej cywilizacji i powolnym jej unicestwieniem. Chyba, że głos zabiorą oświeceni, obudzeni i osobniki, które balansują na granicy czystej świadomości, mają już po prostu dodane.

Jeżeli ktoś mieni się człowiekiem obudzonym, oświeconym, kwantowym i sądzi, że osiągnął pewną wiedzę. Jego obowiązkiem, powinnością i naturalną potrzebą jest głoszenie tej wiedzy w sposób zrozumiały i dostępny dla innych nierozwiniętych lub mniej rozwiniętych. Celem jest osiągnięcie właśnie tej „krytycznej liczby przedstawicieli”, tak aby cała świadomość zbiorowa uległa zmianie, podwyższeniu, „spopularyzowaniu”. Jeżeli jest ktoś kto się mieni takowym, a tego nie robi, to żaden z niego kwantowy, oświecony, obudzony, a raczej powalony, pokręcony, może nawet popieprzony :).

PS. Raz, dwa, trzy, kryjesz ty.

___________
#Swiadomosc