O szczęście niepojęte

O szczęście niepojęte

w kwantowo/prawdziwie/świadomie

O szczęście niepojęte – nie zadziwia już nikogo fakt, że szczęśliwi ludzie żyją dłużej, powodzi im się lepiej i są zdrowsi. Szczęście niesie ze sobą radość życia, ale także odporność na stres i codzienną prozę życia. Szczęśliwi radzą sobie o wiele lepiej zarówno w życiu, jak i pracy, którą wykonują. Co ciekawe, ci ludzie żyją dostatnio, gdyż nie tworzą wewnętrznych blokad, czarnowidztwa i ogólnie stresu w sobie. W naturalny sposób odczuwają wewnętrzny spokój i radość, która ma bezpośrednie przełożenie na życie, a zasadniczo losy życia. Zatem szczęście jest poszukiwane, acz niejednokrotnie trwonione poprzez nasze wewnętrzne zaburzone widzenie świata.

O szczęście niepojęteSzczęście niepojęte:

Warto zauważyć, że materialne bogactwo nie jest źródłem szczęścia, bo nie chroni nas ani przed stresem, ani tez traumą. Nie daje też poczucia wewnętrznego spokoju i harmonii. Jest szereg przypadków w których ludzie bogaci popełniali samobójstwa, popadali i popadają w uzależnienia i cierpią nie mogąc się odnaleźć. Widać to wyraźnie, że szczęście wynikające z nabywania dóbr materialnych jest w najlepszym razie przelotne, bo krótkotrwałe. Trudno też mylić szczęście z zadowoleniem, bo mimo iż szczęście skrywa w sobie zadowolenie, to samo zadowolenie bywa ulotne i wystarczy najmniejszy problem aby powrócić do cierpienia.

My ludzie, nadal mamy tendencję do postrzegania siebie jako oddzielonych od otaczającego nas świata. A w rzeczywistości nasz mentalny model siebie i świata jest jedynym i tym samym. Cały wszechświat jest wewnętrznym aspektem naszego mentalnego “ja” i to jak go odczuwamy jest tylko naszą wewnętrzną sprawą. Nasze myśli i emocje, wynikające z nich przekonania i wola wpływają bezpośrednio na nasz świat fizyczny w sposób, który stoi w opozycji do materialistycznego pojęcia przyczyny i skutku. Dobrym i częstym przykładem tegoż stanu jest efekt placebo, który opiera się na oszukaniu rozumu, w celu wywołania pozytywnego efektu. A tu nie ma przyczyny i skutku.

Szczęście niepojęte – Rozważania:

W świadomości, ale też w nowych koncepcjach kwantowych, wszyscy podzielamy jeden umysł. Świadomość /koncepcja Boga/ jest zjednoczona w całym wszechświecie. Do naszej indywidualnej świadomości, świadomość uniwersum dociera przez nasz mózg. A z racji tego, że jest przez niego filtrowana, mami nas przekonaniem, że ​​świadomość osobista jest izolowana, tym samy my odczuwamy oddzielenie. To złudzenie, pokutując w nas, stwarza nasze życie subiektywnym. My zaś chcieli byśmy je widzieć obiektywnie i tak się zachowujemy. Coś nam się wydaje, tworzymy własne konstrukty myślowe i chcielibyśmy, aby wszyscy je honorowali. Tak jednak nie jest, gdyż świat ze swej natury jest entropiczny. I jest jednością wielości, bowiem wszyscy się uzupełniamy.

Jednak współczesna nauka kwantowa ujawnia nam coraz więcej dowodów na to, że jesteśmy istotami duchowymi żyjącymi w duchowym wszechświecie. Ta wiedza zaś ukazuje nam, że im bardziej czujemy się oddzieleni, tym bardziej tworzymy separatystyczne, konkurencyjne myślenie materialistyczne. Tym samym oddalamy się od naszej duchowej natury, co skutkuje coraz większym dysonansem i toksycznością. Ta duchowa próżnia, która się wytwarza jest bezpośrednią przyczyną wielu nieszczęść. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększające się stale konflikty wewnętrzne. Z nich zaś wynikają uzależnienia, zachowania samobójcze, cierpienie, ból i choroby. Ludzie muszą mieć poczucie sensu i celu życia, a to można osiągnąć poprzez odczuwane szczęście.

Szczęście niepojęte – Podsumowanie:

Toniemy w koncepcjach własnego niedoświadczonego umysłu, tworząc własny przerażający świat. A prawda jest zgoła inna. Świat, a raczej wszechświat jest dla nas spolegliwy, opiekuńczy i wspaniałomyślny. Wystarczy to odkryć w nim i w sobie, aby przejść do budowania wewnętrznego szczęścia. To szczęście wewnętrzne, pociąga za sobą miłość własną i szacunek do siebie jako istoty. A gdy my w środku stajemy się szczęśliwi, przekłada się to na nasz świat zewnętrzny, kochamy i szanujemy wszystkie istoty. Każdy może osiągnąć wewnętrzny spokój i szczęście. A im bardziej każdy z nas osiągnie ten szczytny cel, tym bardziej harmonijny stanie się nasz świat. A o to chyba nam chodzi?

PS. Wewnętrzne szczęście tworzy nasz świat wspaniałym. – August Witti