Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

Jeszcze raz miłość własna

Jeszcze raz miłość własna

w filozoficznie/prawdziwie/zdrowotnie
Jeszcze raz miłość własna

Jeszcze raz miłość własna. Generalnie miłość w bezwarunkowym poczuciu miłości, to pełne uznanie i akceptacja siebie. Co oznacza bezwarunkowy? Bez względu na to, co robisz, zawsze kochasz siebie z tą samą siłą i mocą. Miłość własna to miłość do samego siebie, kierowana pragnieniem własnego szczęścia. Często kojarzona z egoizmem, choć nie są to synonimy. W religii chrześcijańskiej podkreśla się, że miłość własna nie jest zła, jest dobra. Św. Augustyn mówił: „Kto nie umie kochać siebie, nie umie też kochać bliźniego”.

Św. Tomasz z Akwinu pisał, że człowiek z natury został stworzony do ukochania wszelkiego dobra, włącznie ze swoim własnym. Miłość do samego siebie ubogaca się i doskonali poprzez bezinteresowną miłość do innych. Miłość jaką ktoś darzy drugą osobę, wynika z miłości, jaką ma wobec samego siebie. Naturalna miłość do samego siebie to niezbędna i niezbywalna troska o zachowanie własnego istnienia i jego doskonały rozwój aż do osiągnięcia ostatecznego szczytu świadomości. Miłość to idealnym wzorzec rozwoju wszelkich osobowych możliwości, wśród których jest dążenie do bycia szczęśliwym i uszczęśliwiania innych.

czytaj dalej

Translate »
idź do góry