Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

matrix

Co to jest Matrix?

w prawdziwie/świadomie
Co to jest Matrix?

Co to jest Matrix? Matrix to system kontroli oparty na czytaniu w myślach, na skojarzeniu idei oraz na manipulacji językiem /odruch Pawłowa/. Opiera się na podprogowych technikach kontroli, które wyłuskują z twojego umysłu trywialne odpowiedzi na temat twojego zwykłego życia. Wytwarza uczucie użalania się nad sobą poprzez sztuczne tworzenie elementów, które mają silne podobieństwo do aspektów twojej przeszłości.

czytaj dalej

Żyjemy w Matrix’sie

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie
Żyjemy w Matrix'sie

Żyjemy w Matrix’sie! Cóż to tak naprawdę znaczy? Otóż cały świat, nasz rzekomo prawdziwy świat, jest tylko naszą projekcją i powoduje, że urzeczywistniamy to, co nam się wydaje. Wydaje się nam, że wierzymy w Boga, bo tak nas wychowano, bo środowisko kulturowe w niego wierzy, bo wlano nam tą religię, a raczej sami ją przyjęliśmy na wiarę. Ot całe clue. Wierzymy w system, bo na początku nas kierują /rodzice/, a później sami wierzymy w to, że musimy do przedszkola, do szkoły, do pracy, rodzina, obowiązki, podatki, starość, zgon. Nawet wizję poszczególnych etapów życia nam wpojono, a raczej daliśmy sobie wpoić.

czytaj dalej

Co znaczy wyjść z Matrixa

w prawdziwie/świadomie/topowo
Co znaczy wyjść z Matrixa

Co znaczy wyjść z Matrixa? Czym jest Matrix? Matryca jest strukturą społeczną, systemem, który podporządkowuje ludzkość swej woli. To matryca społeczna, która utrwala wyłącznie siebie i nie ma nic wspólnego z ludzkimi potrzebami. To ona izoluje nas od siebie poprzez oszustwo, manipulacje, podziały, rozwarstwienia i wzajemne animozje, mając na celu wyłącznie produkcję gospodarczą i polityczną dominację /władzę/. Napędzają ją rządy, instytucje, korporacje, szkoły, religia, a nawet organizacje non-profit. Każda z tych instytucji osiąga swój punkt krytyczny, po przekroczeniu którego jej celem jest tylko jej zachowanie i utrwalenie w społeczeństwie, a nie służenie ludzkim potrzebą jak w zamyśle. I to jest Matrix.

czytaj dalej

Iluzja rzeczywistości

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Iluzja rzeczywistości

Iluzja rzeczywistości to świat, który składa się z elektronów, mionów, kwarków,gluonów, nie mających żadnej struktury wewnętrznej oraz wielkości fizycznej. To oznacza, że świat składa się z cząstek iluzorycznych, a te zaś są energią. Energia to energia i jest zero wymiarowa, ale jakoś stwarza otaczające nas rzeczy, świat.

czytaj dalej

Świat to Matrix

w filozoficznie/oświecenie/prawdziwie
Świat to Matrix

Człowiek aby żyć, nie musi władać ziemią, nie musi wcale jej posiąść, w ogóle nie musi nic posiadać. Nie musi też wszystkiego udowadniać, wyjaśniać, tłumaczyć, robiąc to wszystko w logicznym ciągu przyczynowo-skutkowym. Przyroda logiczna nie jest, bo dąży do entropii. Wszechświat logiczny nie jest, bo powstał z chaosu i w nim trwa. Zaś z tego chaosu, z tej entropii wyłania się dopiero realny świat. Ale takiego, póki co, nie widzimy. A co widzimy? Widzimy …

Matrix!

czytaj dalej

Translate »
idź do góry