Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

samoświadomość

Jak zwiększać samoświadomość?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Jak zwiększać samoświadomość? Jak ją rozwijać, tak, aby osiągnąć miłość do siebie i świata oraz żyć w szczęściu, zdrowiu i spełnieniu? Samoświadomość jest umiejętnością, której nie dosyć, że musimy się nauczyć dla odkrycia i poznania siebie, to jeszcze powinniśmy kultywować ją aż do końca. Robimy to wszystko dla siebie, aby pomóc sobie rozwijać się w osobistej podróży. Pamiętać jednak należy, że „Jesteś tylko ty, tu i teraz”. We współczesnym świecie łatwo jest biernie reagować, czyli nie reagować na otaczające nas środowisko i niszczyć wszelkie możliwości kontaktu, porozumienia i pokoju. Nauka, rozwój oraz posiadanie inteligencji emocjonalnej powinno być jednymi z najbardziej cenionych umiejętności i zadań. A samoświadomość jest oczywistą podstawą tej inteligencji. Podobnież jak miłości, szczęścia i człowieczeństwa. Wszystkiego musimy się bowiem nauczyć, aby godnie i szczęśliwie przejść własną grę życia.

czytaj dalej

Czym dla nas jest samoświadomość

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Czym dla nas jest samoświadomość

Czym dla nas jest samoświadomość? Samoświadomość jest formą wycofywania się z życia publicznego, a w to miejsce wkracza baczne obserwowanie swoich myśli i uczuć. Bywa proste, gdy zagłębiamy się w siebie i rozwijamy miłość własną. Może też  być trudne, gdy nadal pozostajemy w wyimaginowanym świecie systemów, ekscytując się sprawami, które nas nie dotyczą. Samoświadomość buduje nasz wewnętrzny świat, który bez niej nigdy się nie odsłoni lub pozostanie niezauważony.

czytaj dalej

Czym jest samoświadomość i dlaczego jest ważna

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Czym jest samoświadomość i dlaczego jest ważna

Czym jest samoświadomość i dlaczego jest ważna? Zapewne każdy z nas chce być szczęśliwszy /ja chcę/, mieć większy wpływ na swoje życie, podejmować lepsze decyzje, osiągnąć sukces. Temu zaś służy właśnie samoświadomość. Zatem jest ona najważniejszą z umiejętności, który musimy posiąść, aby osiągnąć szczęście i miłość. To jest dokładnie to, co pozwoli nam stać się najlepszą wersją siebie. Stać się tym, kim chcemy być i jesteśmy.

czytaj dalej

Kultywowanie samoświadomości

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Kultywowanie samoświadomości. Samoświadomość to świadoma wiedza o własnym charakterze, uczuciach, motywach i pragnieniach, a jej poziom jest niezbędny do kochania siebie.

Kultywowanie samoświadomości. Samoświadomość to świadoma wiedza o własnym charakterze, uczuciach, motywach i pragnieniach, a jej poziom jest niezbędny do kochania siebie. Jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie siebie jest zadawanie pytań i odpowiadanie na nie. Pytania zadajemy sobie w stanie spokoju i wysokiej świadomości, gdyż są one pomocne w samoświadomym wzrastaniu.

czytaj dalej

Samoświadomość człowieczeństwa

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Samoświadomość człowieczeństwa

Samoświadomość człowieczeństwa jest podstawowym wymogiem. Pozwala nam na jasne i obiektywne widzenie siebie poprzez refleksję i introspekcję. Samoświadomość opiera się na obserwacji, że nie jesteśmy swoimi myślami, ale istotami obserwującymi myśli. Jesteśmy myślicielami, oddzielnymi i niezależnymi od swoich myśli. Możemy nie poświęcać naszej wewnętrznej jaźni żadnej dodatkowej myśli, po prostu myśląc, czując i działając tak, jak chcemy. Ale możemy także skupić uwagę na tym wewnętrznym ja, na samoocenie.

czytaj dalej

Samoświadomość to rozwój człowieczeństwa

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Samoświadomość to rozwój człowieczeństwa

Samoświadomość to rozwój człowieczeństwa. To umiejętność jasnego i obiektywnego widzenia siebie poprzez refleksję i introspekcję. Otóż teoria samoświadomości opiera się na idei, że nie jesteśmy swoimi myślami, ale istotą obserwującą myśli: myślicielem, oddzielnym i niezależnym od swoich myśli. W tym wypadku możemy skupić naszą uwagę na tym wewnętrznym ja /samoocena/.

czytaj dalej

Co to jest samoświadomość?

w bez kategorii
Co to jest samoświadomość

Co to jest samoświadomość? Potocznie mawia się, że zanim dowiesz się czegokolwiek innego, musisz najpierw wiedzieć, kim jesteś, znać swoje mocne i słabe strony, pragnienia i motywacje, osobiste przekonania i postrzeganie. Musisz być w stałym kontakcie ze swoimi emocjami. Musisz być świadomy siebie. czytaj dalej

18 praktyk wzbogacenia życia

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
18 praktyk wzbogacenia życia

18 praktyk wzbogacenia życia. Wszyscy mamy zasady, których przestrzegamy. Nasze wartości i przekonania są dla nas ważne. Ale rozwój osobisty pcha nas ku motywacji i sukcesowi. Stosując pewne sprawdzone praktyki, budzimy to co w nas uśpione, swoją duchowość. W trakcie samorozwoju pojawiają się w nas cechy, których nie znaliśmy dotąd. A o te cechy warto zabiegać, bo to większy dostęp do życia, prawdy, do zjawisk typu telepatia, jasnowidzenie, intuicja, a i parę naprawdę egzotycznych umiejętności.

czytaj dalej

Samoświadomość siebie

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Samoświadomość siebie

Samoświadomość siebie to złożony temat, gdyż nie wiadomo, czy mieści się w skali osobistego zrozumienia. Zaś wszelki czas spędzony na rozwoju świadomości daje nam wyraźną przewagę w życiu. Im bardziej jesteś świadomy swoich możliwości, tym lepszym jesteś człowiekiem, tym bardziej kochasz. Zadziwiające jakie to proste. Świat jest nierozłączny, jest jednością. CZAS TO DOSTRZEC I ŁĄCZYĆ, CO SIĘ DA POŁĄCZYĆ!

czytaj dalej

Świadomość pomaga nam zrozumieć kim jesteśmy

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Świadomość pomaga nam zrozumieć kim jesteśmy

Świadomość pomaga nam zrozumieć kim jesteśmy. Jakie mamy zadanie w tym życiu, jakie moce, jak możemy pomagać innym i sobie. Ale głównym zadaniem jest zrozumienie roli uczenia się w naszym rozwoju osobistym. Pracujemy zgodnie z paradygmatem sumienia, paradygmatem, w którym ty, ja i każda żywa istota jesteśmy świadomością /połączoną/. Każdy z nas /świadomość/ używa ciała /pojazdu/ do interakcji. czytaj dalej

10 sposobów jak zwiększyć samoświadomość

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
10 sposobów jak zwiększyć samoświadomość

10 sposobów jak zwiększyć samoświadomość. Życie odzwierciedla nam nasze emocje, myśli i decyzje. Każda nasza wewnętrzna niezgoda, na ogół to niezgoda na siebie, odnotowuje się w naszym organizmie i życiu. Niestety odnotowuje się niedyspozycją, bólem, chorobą. Powoli pozbywa nas też szczęścia. Czyli ta nasza niezgoda rujnuje nasze życie. Zatem zmieńmy tą niezgodę, na akceptację. Zmieńmy na TAK. Zaś jeżeli nie chcemy czegoś przyjąć, zignorujmy. Nie myślmy o tym po prostu.

czytaj dalej

Czym jest świadomość siebie

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Czym jest świadomość siebie

Czym jest świadomość siebie? Samoświadomość to ponadprzeciętna umiejętność, którą każdy może posiąść. Wystarczy tak naprawdę zauważyć, że oprócz „JA” świadomego istnieje w nas „ja” nieświadome. To nieświadome ja poddane jest manipulacji i kłamstwu, które sami sobie zadajemy oszukując siebie. Umiejętność tą zyskujemy, gdy zaczynamy świadomie obserwować siebie, swoje małe ja. To jedna z najważniejszych naszych umiejętności, bo pociąga i wyzwala całą resztę, o ile nasza świadoma uwaga na tym spocznie.

czytaj dalej

Czym jest ta samoświadomość

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Czym jest ta samoświadomość

Samoświadomość! Wielu z nas żyje w cichej desperacji niezgody na siebie. Żyją tak jak większość, poruszają się z mainstreamowym  prądem, dołączają do jednolicie prowadzonego stada. Lecz wbrew pozorom, nie mają widoków na nagrodę za takie życie. Nie daje to ani uniknięcie kłopotów, ani też wygodnego życia. Z czasem daje zaś poczucie samotności i niespełnienia. Ot i cały system etatyzmem słynący. A życie jest anarchistyczne, od początku, aż do momentu, gdy przychodzi system i zabiera.

czytaj dalej

Wolność w praktyce

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Wolność w praktyce

Wolność w praktyce. Z racji tego, że mogę, bo chcę, rozkoszuję się wolnością, obserwując wszystko bacznie. Otóż, gdy zagłębiam się w przeszłość, rozpamiętuję, albo żyję wieściami ze świata otaczającego, wkrótce zaraz pojawia się cierpienie, a wraz z nim ból i choroby. I nie są to dolegliwości spowodowane tym, czy owym, jakimś konkretnym wydarzeniem, choć umysł dosyć często tak właśnie podpowiada.

Są to zaś wszelkie konflikty wewnętrzne /moje/, które znajdują ujście właśnie teraz, w ten sposób, kojarząc się z tą przyczyną. Niestety stany te trwają od lat przez cały rok, jak biorytm i dotyczą nas, mnie. Każdy podlega tym stanom rocznym, każdy przechodzi w zasadzie to samo, w rozumieniu tych samych konfliktów. A rozwiązanie jest jedno – przerwać świadomie ten bieg przyjmując wszystko.

czytaj dalej

Czym jest samoświadomość?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Czym jest samoświadomość?

Czym jest samoświadomość? Samoświadomość to zdolność do obiektywnej oceny siebie i kwestionowania własnych instynktów, wzorców i założeń. Zdolność zaufania do własnej oceny samych siebie wymaga dojrzałości i nawykowej krytycznej autorefleksji. Wymaga przyglądnięciu się sobie z bliska i poprzez obserwację – wyzbycia ocen, poprzez miłość – opinii, poprzez pokój – wszelkich niepokojów, nietolerancji, niezgody – w ogóle słowa „NIE”. Bycie daje nam wybór. Wybór między nami świadomymi i zgodnymi, panującymi nad sobą, a egotycznością i zachowaniem prymitywnym, bo bazujących na tym co było. Może stanowić platformę do rozważenia naszego wpływu na innych i umożliwić lepszą dynamikę grupy, bo poprzez dogłębne poznanie siebie i swoich możliwości, stajesz się otwarty.

czytaj dalej

Jak odmienić nasze życie?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Jak odmienić nasze życie?

Jak odmienić nasze życie? Odkąd istnieje człowiek, istnieje także jego duchowości, czyli nieustanna praca nad wrażliwością, intelektem, kulturą, świadomością i wzmocnieniem zmysłów – dążenie do szlachetności. Brak kontaktu ze swoim zmysłem duchowym, ogranicza nas na tyle, że nie pozwala nam poznać prawdziwej istoty życia i jej natury.

czytaj dalej

Jak zwiększyć swoją samoświadomość

w kwantowo/prawdziwie/świadomie
Jak zwiększyć swoją samoświadomość

Jak zwiększyć swoją samoświadomość? Nasza samoświadomość to zdolność do widzenia siebie wyraźnie i obiektywnie poprzez refleksję i introspekcję. Samoświadomości opiera się na idei, że nie jesteśmy swoimi myślami, ale bytem obserwującym nasze myśli. Zatem jesteśmy myślicielami, oddzielnymi i niezależnymi od swoich myśli. Zastanawiamy się, czy myślimy, czujemy się i działamy tak jak powinniśmy, czy przestrzegamy naszych standardów i wartości. Robimy to codziennie, stosując własne standardy jako sposób oceny słuszności naszych myśli i zachowań.

czytaj dalej

7 zasad samoświadomości

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie
zasad samoświadomości

7 zasad samoświadomości. Nasza samoświadomość to „świadomość własnej osobowości lub indywidualności”. Podczas gdy świadomość jest świadoma swojego środowiska, ciała i stylu życia, samoświadomość jest rozpoznaniem tej świadomości. Samoświadomość to sposób, w jaki jednostka świadomie poznaje i rozumie swój charakter, uczucia, motywy i pragnienia. Istnieją dwie szerokie kategorie samoświadomości: wewnętrzna samoświadomość i zewnętrzna samoświadomość. Jak zatem stać się samoświadomym?

czytaj dalej

Samoświadomość szczęśliwca

w kwantowo/oświecenie/zdrowotnie
Samoświadomość szczęśliwca

Samoświadomość szczęśliwca. Większość ludzi uważa, że gdyby zmienili kilka rzeczy w swoim życiu, to byliby całkowicie szczęśliwi. Zmienne dosyć często się powtarzają: zmiana partnera, szefa, rodziców, znajomych, wygląd etc. Wówczas byliby szczęśliwi – jak mówią. Nie tędy droga, moi kochani! Nie idźcie tą drogą! czytaj dalej

Translate »
idź do góry