Teoria rezonansowa

Teoria rezonansowa

w oświecenie

Teoria rezonansowa. Synchronizacja, harmonizacja, wibracje lub po prostu rezonans ma integralny związek z samą świadomością. W mózgach ssaków powstaje kombinacja synchronizacji elektrycznej gamma, beta i theta. Wspólny rezonans jest tym, co umożliwia różnym częściom mózgu osiągnięcie przejścia fazowego w szybkości i szerokości przepływu informacji między częściami składowymi. To przejście fazowe pozwala na powstanie bogatszych odmian świadomości, o charakterze i treści tej świadomości w każdym momencie określanym przez konkretny zestaw tworzących się neuronów. Wszystkie rzeczy w jakiś sposób rezonują ze sobą. W wielu okolicznościach rzeczy rezonujące w pobliżu zaczną rezonować razem z tą samą częstotliwością, osiągając wspólny rezonans. Zaś wszelka materia jest powiązana przynajmniej w pewnym stopniu z umysłem. Osiągnięcie wspólnego rezonansu jest tym, co prowadzi mikro-świadome jednostki do łączenia się w makro-świadome, często z przejściem fazowym w szybkości dzielenia się informacjami wynikającymi z tego wspólnego rezonansu.

Teoria rezonansowaTeoria rezonansowa – Obserwacja:

Pojęcie rezonansu, znanego również jako synchronia, koherencja lub wspólne wibracje, ma długą historię. Synchronizacja między obszarami korowymi jest kluczowa dla „sygnatury świadomości”. Wszystkie stany świadome są stanami rezonansowymi, ale nie wszystkie stany rezonansowe są stanami świadomymi. Na tej podstawie powstała teoria świadomości pola elektromagnetycznego, która opiera się na synchronizacji podczas sprzężenia zwrotnego aktywności. Koncepcja rezonansu ma kluczowe znaczenie dla teorii świadomości fraktalnej. Z metafizycznego punkt wyjścia przyjmujemy panpsychizm. To oznacza, że wszelka materia ma powiązania ze środowiskiem umysł/doświadczenie i vice versa. Wszystkie rzeczy i procesy mają zarówno aspekty psychiczne, jak i fizyczne. Materia i umysł to dwie strony tej samej monety.

Teoria rezonansowa – Rozważania:

Pada pytanie, czy istoty inne niż my są świadome? Ale jedyną świadomością, jaką możemy poznać z całą pewnością, jest nasza własna. Świadomość jest zawsze obecna na pewnym poziomie, nawet w najprostszych procesach, ale kompleksuje się wraz z komplikacją materii i odwrotnie. Świadomość zaczyna się bardzo prosto i staje się bardziej złożona. Staje się bogata w odpowiednich warunkach, które w proponowanych przez nas ramach opierają się na mechanizmach rezonansowych.

Biologicznie rozwinięte istoty polegają na rezonansie między ich częściami składowymi, aby osiągnąć znacznie bardziej złożone typy świadomości. W rezonansie człowieka ani materia, ani umysł nie są pierwotne, bo są sobie równe. Wszystkie rzeczy w naszym wszechświecie są w ciągłym ruchu. Nawet obiekty, które wydają się nieruchome, w rzeczywistości wibrują, oscylują, rezonują z określonymi częstotliwościami. Tak więc wszystkie rzeczy są w rzeczywistości procesami. Rezonans to specyficzny rodzaj ruchu, charakteryzujący się zsynchronizowanymi oscylacjami między dwoma stanami.

Teoria rezonansowa – Podsumowanie:

Rezonans/synchronizacja to tendencja do tego, aby różne procesy poruszały się razem, oscylowały z tą samą częstotliwością. Cząstki elementarne mają pewien ładunek, albo nie mają go wcale. Elektron ma jeden ładunek ujemny, proton jeden ładunek dodatni, a foton, nośnik światła, ma ładunek zerowy. Jeśli chodzi o chemię i biologię, ładunek jest nieodłączną właściwością tych cząstek. Ładunek elektryczny nie powstaje z nienaładowanej materii. On po prostu tam jest. To samo dzieje się z logiką i ze świadomością. Świadomość przychodzi ze zorganizowanymi kawałkami materii, jest immanentna w organizacji systemu i jest to właściwość bytów złożonych. Wszystko w harmonii rezonuje na tym samym poziomie. Człowiek chcąc rozwijać swoja świadomość, musi rezonować z jej elementami, aby pojąć i zrozumieć te elementy. Nic co świadome nie dzieje się bez rezonansu, a ten stanowi immanentną część świadomości. Zatem tam gdzie pojawia się świadomość, pojawia się też rezonans i synchronizacja.

PS. Synchronizacja i rezonans to gładki przebieg kontaktu na płaszczyźnie niewerbalnej. – August Witti

________
#Rezonans