Najtrudniej poznać samego siebie

Totalna zmiana paradygmatu

Totalna zmiana paradygmatu

w świadomie

Totalna zmiana paradygmatu. Coraz bardziej odczuwamy ból życia w obecnym paradygmacie. Czujemy, że wszystko może być lepsze niż jest, ale nie umiemy odejść od starego paradygmatu. Wszelkie protesty, bojkoty i opór nie działają, gdyż przejście w tryb wojny nie doprowadzi do świetlanej przyszłości, w którą można wierzyć. Ognia nie można zwalczyć ogniem, gdyż doprowadza to do spalenia wszystkiego. Należy wyjść ponad to, co stare, aby cokolwiek zmienić.

Totalna zmiana paradygmatuTotalna zmiana paradygmatu

Zamiast pozostawać w starej matrycy systemowej, należy uczynić ją przestarzałą. Skupiając się na tym co złe, zasilamy to nadal. Obecny paradygmat to kłamstwo, a będzie on mógł się rozpaść, gdy przestaniemy go zasilać swoją energią. Jak zatem to zrobić? Wszyscy mamy swoje unikalne umiejętności, zdolności, talenty, pasje i zainteresowania.

Świadomi ewolucjoniści tworzą alternatywę dla starych działań i tylko z tego powodu obecny świat chyli się ku upadkowi. Stary paradygmat utrzymuje w nas przekonanie, że jesteśmy zewnętrznymi obserwatorami, którzy nie są w stanie zmienić tego, co się w tym świecie dzieje. Skupiamy się na izolacji i oderwaniu od rzeczywistości. Nie wierzymy w swoje moce i działamy zgodnie z tym co ogólnie przyjęte.

Ale każdy z nas jest częścią połączonej świadomości, gdyż ta świadomość jest jedna. Tak jak i miłość, prawda i pokój. Jesteśmy nieustannie połączeni ze wszystkim, co postrzegamy jako dobre lub złe. I bez względu na to, jak bardzo staramy się udawać, że tak nie jest i tak pozostają te same prawa. A trzeba zauważyć i wiedzieć, że wszyscy i wszystko wpływa na wszystkich i wszystko inne.

To jest właśnie siła naszej świadomości, skupienia, uwagi. Bo wszystko tkwi w procesie tworzenia. Każda nasza indywidualna  myśl wpływa na całość. Mechanika kwantowa zauważyła to na zasadach wzajemnego zapisu. „Dotykając” obiektu w jakikolwiek sposób, czy fizycznie, czy też mentalnie, doprowadzamy do zapisu obiektu w nas i naszego zapisu w obiekcie. I to właśnie jest istotą.

Skupiając się nieustannie na tym co złe, stajemy się współdziałającym elementem przekształcania rzeczywistości, na taką jakiej nie lubimy. Zatem rozwiązaniem oczywistym jest skupienie się na tym co dobre. I tak powinniśmy postępować. Zmiana punktu widzenia ze „świat i ja”, na „ja i świat” pomoże nam w tym przekształceniu.

Zatem rozwiązaniem dla naszego świata jest skupienie się tylko na sobie. Wówczas możemy rozwijać to co piękne w nas i tym samym zapisywać w świecie własne wewnętrzne piękno i miłość. W ślad za tym drepta pokój i spokój.

Zatem nowy świadomy paradygmat wyłania się z nas. Moment, w którym wybierzemy świadomość, że za wszystko jesteśmy odpowiedzialni, jest momentem powstania lepszego świata. To światło, które sami niesiemy i rozpromieniamy ciemne zaułki. Nikt bowiem, świadomy już swojej mocy, nie tworzy tego czego nie lubi: biedy, trwogi, bólu i cierpienia, wojen i niepokoju, bo zwyczajnie tego nie chce.

Tym samym wprowadza w otaczający go świat miłość, radość, szczęście, pokój i spokój. I w taki właśnie sposób zmieniamy świat. Porzucić należy wszystko co związane ze starym światem. Własne przekonania, myśli, własne widzenie świata oparte na ego, gdyż tak naprawdę nie jest ono nasze własne. Jest przyjęte, a nie stworzone w naszej wyobraźni, zgodnie z naszymi priorytetami.

Nowy plan dla ludzkości obejmuje:

 • struktury organizacyjne poziome i kołowe, czyli współpraca ponad podziałami;
 • prawa dotyczące środowiska, zwierząt i człowieka;
 • integracja umysłu, ciała i ducha;
 • synteza nauki i duchowości;
 • sztuka i kultura celebrujące życie;
 • kultywowanie nauk wewnętrznych /osobisty rozwój/;
 • uzdrowienie zamiast kary /odrzucenie prawa/;
 • komunikacja bez przemocy;
 • świadome platformy medialne;
 • holistyczne zdrowie i dobre samopoczucie;
 • rolnictwo regeneracyjne /np. konopie, które tworzą tlen i odbudowują ziemie/;
 • ekonomia peer-to-peer /czyli anarchia, którą jest nasze życie do wejścia podatków/;
 • technologia darmowej energii;
 • systemy zdecentralizowane;
 • rodzicielstwo na wolnym wybiegu /odpowiedzialność wszystkich za dzieci/;
 • naturalne alternatywy;
 • edukacja na świeżym powietrzu;
 • etyka naturalna;
 • spółdzielnie zamiast korporacji;
 • twarda waluta. a nie wirtualne lub umowne pieniądze;
 • prawo naturalne /boskie/;
 • świadomość i odpowiedzialność za wszystko w „indywidualnym życiu”.

Totalna zmiana paradygmatu – Podsumowanie:

To niektóre z aspektów świadomego paradygmatu. To świadomość istnienia, czyli „jestem tylko ja, tu i teraz”. Ta wewnętrzna świadomość, że jestem twórcą własnej rzeczywistości. To zrozumienie, że „jestem świadomy własnego, określonego przez siebie przeznaczenia”. To zrozumienie już nie potrzeby, a konieczności codziennego napełniania się miłością. To wszystko dopomoże nam w zmianie paradygmatu, czyli de facto zmianie świata.

Owszem, z jednej strony mamy ogromną ilość okropnych rzeczy, ale i nieskończenie wielką ilość dobrych. Cały nasz świat materialny jest wspaniały. Mamy bogactwo przyrody, wyrobów, możliwości i sposobność osiągnięcia wszystkiego co się nam zamarzy, wyobrazi, odkryje.

PS. Każdy sam tworzy swój raj albo własne piekło. – August Witti

________________
#ZmianaParadygmatu

najnowsze z świadomie

Kochaj świat

W rozwoju świadomości to bardzo ważne postanowienie: kochaj świat. To sposób na

Czym jest szacunek?

Czym jest szacunek? Szacunek to pozytywny sposób traktowania lub myślenia o kimś
Translate »
idź do góry
Skip to content