trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

w filozoficznie

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć szkodliwy wzorzec. Scenariusze większości powieści, sztuk teatralnych, filmów i seriali oparte są na trójkącie dramatycznym. Model trójkąta dramatycznego ilustruje grę o władzę, która obejmuje trzy różne, ale ściśle ze sobą powiązane role. Prześladowca – atakujący, agresor. Ofiara – poddawana atakom prześladowcy. Ratownik – dąży do przywrócenia równowagi. Nasze życie powiela ten model i aby to dostrzec, zrozumieć i uniknąć, trzeba go przepracować.

trójkąt dramatycznyTrójkąt dramatyczny – Obserwacja:

Większość z nas jest neurologicznie zaprogramowana do odgrywania trzech ról. W zależności od kontekstu świadomie lub nieświadomie wybierzemy jedną z trzech ról. Na przykład wielu osobom podoba się rola ofiary. Jest to dla nich wygodny sposób na zwrócenie uwagi. W obliczu ofiary często występujemy jako ratownicy, później jako prześladowcy. Gdy jest więcej niż trzech graczy, kilka osób odgrywa tę samą rolę. Trójkąt dramatyczny zwykle nie jest statyczny. Jest w ruchu. Gracze szybko i reaktywnie przechodzą z jednej roli do drugiej. Zamieniają się między sobą swoimi rolami.

Typowe sytuacje trójkątne to:

  • przestępca, ofiara i policja;
  • ojciec, syn i matka;
  • nauczyciele, dzieci i rodzice;
  • choroba, pacjent i terapeuta;
  • kolega, ja i kierownik;
  • sytuacja, uczniowie i coach.

Terapeuci, trenerzy i menedżerowie muszą regularnie radzić sobie z trójkątem dramatycznym. Nie wszystkie trójkąty są złe. Niektóre z nich są nawet niezbędne. Jeśli sytuacja trójkąta jest zdrowa, nie ma powodu, aby z niej wychodzić. Podobnie, niektóre sytuacje mogą powodować chwilowy dyskomfort w celu osiągnięcia lepszych wyników. Ale jeśli czujemy się nieswojo w danej sytuacji i nie ma nadziei na poprawę, warto wyrwać się z trójkąta. Sytuacje trójkąta dramatycznego mogą być bardzo szkodliwe dla zaangażowanych osób i mogą generować długotrwałe urazy, złe wyniki, konflikty, absencje itp.

Trójkąt dramatyczny – Rozważania:

Najlepszym sposobem na uniknięcie uwięzienia w trójkącie dramatycznym jest uważanie, aby nie przyjąć jednej z trzech ról. Nie przyjmuj roli biernej ofiary czekającej, aż inni zajmą się twoimi problemami. Odpuść prześladowanie innych wokół, nawet jeśli czasami naprawdę działają ci na nerwy. Nie warto działać jako ratownik i zajmować się cudzymi sprawami, jeśli nie zostaniemy wyraźnie o to poproszeni. Jeśli tak naprawdę tego nie chcemy, trzeba się wycofać. Oczywiście, można wyjść z trójkąta, uciekając. Czasami może to być konieczne w sytuacjach przemocy. Ale taka postawa ucieczki rzadko rozwiązuje problem, który będzie się powtarzał w przyszłości. Istnieją różne sposoby konstruktywnego wyjścia z trójkąta dramatycznego w zależności od sytuacji i naszej osobowości. Niezależnie od metody, którą zamierzamy zastosować, można ją podsumować w pięciu krokach.

Krok 1: Musimy mieć świadomość, że znajdujemy się w dysfunkcyjnym trójkącie. Musimy też czuć się na tyle niezadowoleni z zaistniałej sytuacji, aby uznać, że warto zareagować i sprowokować zmianę, która spowoduje chwilowy dyskomfort w życiu własnym i innych.

Krok 2: Musimy nabrać dystansu do sytuacji, aby jasno określić rolę, jaką obecnie odgrywa każdy z graczy. Nazywamy to „metapozycją”.

Krok 3: Analizujemy w myślach sytuację, stosując preferowaną przez nas metodę.

Krok 4: Przedstawiamy naszą analizę sytuacji wszystkim pozostałym graczom. Nazywamy to „metakomunikacją”. Komunikujemy się na podstawie samej interakcji, a nie jej treści. Powinniśmy komunikować się, dopóki wszyscy nie zaczną się zgadzać co do pewnych faktów. Kładziemy nacisk na obszary porozumienia i dziękujemy każdemu graczowi za jego wkład w przywracanie równowagi w relacjach.

Krok 5: Sprawdzamy, czy wszyscy dobrze czują się w obszarach porozumienia, intensyfikujemy ten stan do odpowiedniego poziomu. Zakotwiczamy go, aby zmaksymalizować trwałe efekty porozumienia.

Trójkąt dramatyczny – Podsumowanie:

Wiele interakcji między ludźmi opiera się na modelu trójkąta dramatycznego. Chociaż niekoniecznie złe, musimy być czujni, gdy sytuacja jest szkodliwa, aby jej uniknąć. Najlepszym sposobem na wykrycie sytuacji trójkąta dramatycznego jest analiza intencji każdego gracza. Jeśli występuje nierównowaga intencji, należy spróbować wyjść z sytuacji w konstruktywny sposób, nabierając dystansu. Pomoże to wszystkim skoncentrować się na pozytywnych aspektach i przywrócić zrównoważony związek.

PS. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. – August Witti

________________
#TrojkatDramatyczny