Najtrudniej poznać samego siebie

Tu i teraz tylko ja

Tu i teraz tylko ja

w świadomie

Tu i teraz tylko ja. Poprzez większą zdolność do zamiany automatycznych nawyków na nawyki świadome, zmieniamy swoje życie. Świadomość obejmuje poznanie otoczenia, odpowiedzialność za własne decyzje, znajomość siebie, akceptację siebie i umiejętność kontaktu. Taka postawa w konsekwencji daje lepsze rozwiązywanie problemów, wzorowe relacje społeczne dzięki kontrolującej nas świadomości.

Tu i teraz tylko jaTu i teraz tylko ja

To nowe spojrzenie na świat pomaga nam uzyskać spokój i bezpieczeństwo, gdyż żyjąc w przeszłości lub przyszłości odrzucamy siebie, odpychając pewne aspekty siebie i wprowadzając siebie w błąd. Uważność czyli praca nad świadomością, zezwala nam na większą samoregulację. Stały rozwój świadomości implikuje coraz większą samowystarczalność, ale też i bezpieczeństwo. Każde odrzucenie własnych pomysłów, pragnień, uczuć i działań prowadzi do wyobcowania. To zaś przeradza się w konflikty wewnętrzne.

Nasz rozwój skupia się na podniesieniu naszej odpowiedzialności za siebie. Tę odpowiedzialność uzyskujemy uważnością. Ale to, co ma miejsce początkowo, nie jest okresem dzieciństwa, przeszłości lub przyszłości. To okres obecnego doświadczenia lub po prostu – tu i teraz. Świadomość przychodzi właśnie teraz. To co było, nie jest prawdą, bo jest widziane naszymi nieświadomymi oczyma. To co będzie, również nie jest prawdą, bo nie zaistniało. Prawdą jest tylko to co jest, gdyż teraz jesteśmy w stanie nawiązać kontakt z otoczeniem. Takiego kontaktu z otoczeniem nie mamy we wspomnieniach, ani tym bardziej w wyimaginowanych nadziejach czy życzeniach. Brak świadomości teraźniejszości to zawsze dla nas jest kłopot.

Teraźniejszość jest punktem przejściowym między przeszłością a przyszłością. Nie zawsze jesteśmy świadomi swojego zachowania i swej postawy w chwili obecnej. Większość z nas żyje w przeszłości, i co gorsza, w tej smutnej, wręcz dla nas przykrej. To zaś powoduje przerwy w świadomości bieżącego czasu. Nasz mózg nie rozróżnia czasu, a „teraz” odnosi się zawsze do chwili obecnej. Dlatego tak ważna dla nas jest teraźniejszość. Tu i teraz możemy rozwiązać każdy problem i niepowodzenie. Możemy znaleźć rozwiązanie, zaś przeszłość i przyszłość takiej możliwości nam nie dają. Ale potrafią dać cierpienie.

Tu i teraz tylko ja – Podsumowanie:

Człowiek lubi przesadzać w swoich odczuciach, zwłaszcza tych nie tu i nie teraz. Taka jest jego natura. Wyolbrzymiamy pewne odczucia, działania, myśli, dążąc do silniejszych odczuć minionych dziejów lub fantazji. Dodatkowo od dawna ugruntowane mechanizmy, zaprzeczanie lub represje, czynniki kulturowe, a także wiedza wpływają na sposób myślenia każdego człowieka. Uświadomienie sobie sposobu funkcjonowania ciała przyczynia się do jego zrozumienia. To zaś do pojęcia w jaki sposób możemy wykorzystać swoje ciało do wspierania akceptacji, świadomości i wiary w siebie, czyli miłości własnej.

PS. Tu i teraz jest bezpiecznie albo może być. W przeszłości i przyszłości takich opcji nie ma. – August Witti

_________
#TuITeraz

Tags:

najnowsze z świadomie

Kochaj świat

W rozwoju świadomości to bardzo ważne postanowienie: kochaj świat. To sposób na

Czym jest szacunek?

Czym jest szacunek? Szacunek to pozytywny sposób traktowania lub myślenia o kimś
Translate »
idź do góry
Skip to content