Tyle na temat wiary

Tyle na temat wiary

w kwantowo/prawdziwie/zdrowotnie

Tyle na temat wiary. Wiara to  nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia w warunkach braku wystarczającej wiedzy. Gdy wiara staje się wiedzą, mamy wówczas 100% pewność. Jeśli subiektywne prawdopodobieństwo jest małe, to potocznie taką wiarę nazywamy przypuszczeniem, a przy znikomym prawdopodobieństwie mówimy, że czegoś nie wykluczamy. Wiara jest także ważnym składnikiem nadziei.

Tyle na temat wiary

Tyle na temat wiary

Wiara to 100% pewność. Nie analizujemy, nie dowodzimy, nie udowadniamy – wiemy, wiemy coś na pewno, kategorycznie. To właśnie jest wiara. Wiara w swoje możliwości ułatwia życie. Wiara w swój intelekt wzmacnia chęć nauki, nawet rzeczy skomplikowanych. Wiara w innych jednoczy społeczeństwo. Wiara w dobroczynność i łagodność przyrody związuje nas z nią i pozwala dostrzec wiele aspektów, normalnie /bez wiary/ niedostrzegalnych. Generalnie wiara to coś bardzo wielkiego, ważnego i dobrego. Wiara została zaanektowana przez kościół, ale z kościołem i religią ma coraz mniej wspólnego.

Tłumaczenie ludziom na czym polega wiara graniczy z cudem. Ale można posłużyć się przykładem Tollego. Otóż Tolle zapytany przez pewną Angielkę co może wiara, odpowiedział jej zgodnie z prawdą, że wszystko. A czy wiara może przestawiać góry, zapytała ta pani. Oczywiście, wystarczy wierzyć i góra się przemieści. Pani zasiadła więc do przenoszenia góry, która zasłaniała jej widok morza. Rankiem, gdy zobaczyła górę na swoim miejscu, skwitowała to w ten sposób – “wiedziałam, że się nie uda”. Tym razem to …

tyle na temat wiary!

PS. Bo wiara to dotykanie sercem.

______
#Wiara