Utajnione akta IPN

Utajnione akta IPN

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Antoni Macierewicz zapowiada ujawnienie tajnych dokumentów wojskowych służb specjalnych PRL. Minister mówi, że wśród papierów są dokumenty o ludziach obecnych mediów, polityki i bankowości. Jako szef MON Macierewicz obiecuje, że doprowadzi do ujawnienia zbioru zastrzeżonego IPN w sekcji poświęconej wojskowym służbom specjalnym PRL, w których zawarte są informacje na temat fikcyjnych elit ludzi w służbach specjalnych, fikcyjnych elit ludzi w bankowości, fikcyjnych elit ludzi w mediach, fikcyjną elitę ludzi w polityce.

Utajnione akta IPN

Utajnione akta IPN

Nie wiemy co dokładnie znajduje się w zbiorze wyodrębnionym IPN. Rejestr tych materiałów i ich sygnatury pozostają nadal tajne. Wiemy natomiast czego brakuje. Są to informacje systemów EPI, ESEZO, EZOP IV i KADRA-MSW. Systemy te są sercem tajnych służb PRL. To czego nie ma w zbiorze ogólnym IPN znajduje się w zbiorze zastrzeżonym.

Jest to również skrytka dla ukrywania informacji o przodkach, agenturze i przestępstwach bezpieki. Znajdują się tam również ukrywane kulisy transformacji w wymiarze finansowym, np. dotyczących Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Ukrywanie tych materiałów nie ma nic wspólnego z interesem państwa polskiego, ma natomiast wiele wspólnego z wieloma osobami, które ze swoją przeszłością agenturalną powinny być odsunięte od władzy i życia publicznego. Ponadto winny być pociągnięte do odpowiedzialności, obojętne czy z urzędu w przypadku zdrady i sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy, czy z powództwa cywilnego, przez ofiary, bądź rodziny poszkodowanych w PRL.

W odtajnieniu tych dokumentów /utajnione akta IPN/, chodzi również o służbę i zadośćuczynienie wobec ofiar systemu komunistycznego. W tym zbiorze zastrzeżonym są ukryte materiały dokumentujące systematyczną walkę z polskim wychodźstwem i Polonią. Nie można dłużej ukrywać prawdy na temat walki z Polakami w wolnym świecie. Likwidacja zbioru zastrzeżonego i przebudowa IPN ma szansę zmienić rzeczywistość i zwiększyć możliwości w dochodzeniu do prawdy lat komunizmu. Należy także odtajnić wszystkie materiały służb inwigilujące osoby zaangażowane w likwidację WSI.

Okazać się może, że na czele wielkich firm i biznesów stoi aparat bezpieczeństwa PRL, który z obecnym państwem nie ma żadnych wspólnych interesów, a wręcz przeciwnie, działa na jego szkodę. “Nawet pobieżna analiza treści dokumentów, które opuszczają zbiór zastrzeżony i trafiają do ogólnodostępnego zasobu archiwalnego, skłania do refleksji. Trudno znaleźć wiarygodne uzasadnienie, dla którego te dokumenty przez lata były niedostępne dla badań naukowych”

To kolejny krok, którego większość polskiego społeczeństwa oczekuje. W świetle tych odtajnionych informacji może się okazać już jawnie co jest przyczyną protestów takich formacji jak np. KOD.

PS. Bowiem strach ma wielkie oczy.

________
#AktaIPN