Najtrudniej poznać samego siebie

Na czym polega uważność?

Na czym polega uważność?

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Na czym polega uważność? Uważność jest związana z Uwagą, a ta z kolei, to właściwość psychiczna, która odpowiada za kontrolę przebiegu pozostałych procesów poznawczych i mogąca przyczynić się do polepszenia lub pogorszenia przebiegu tych pozostałych procesów. Najprostszą postacią jest uwaga mimowolna zależna od zachowania wyznaczanego przez siłę i wielkość działających bodźców. Ta zaś budowana jest pod wpływem tych bodźców.

Na czym polega uważność?

Na czym polega uważność?

Uważność to „Szczególny rodzaj uwagi, nieosądzającej i intencjonalnie skierowanej na wybrany element bieżącego doświadczenia. Mówiąc zwyczajnie, jest to nieosądzająca świadomość tego, co dzieje się z nami i wokół nas /literalnie/. Ta uważna nieustająca samoobserwacja umożliwia przerwanie bezwiednych podświadomych reakcji /reagowanie/, które dostarczają nam emocji, przez które cierpimy. Głównym przeciwnikiem uwagi jest strach, powstający przez nieuważność właśnie.

Poprzez uważność dysponujemy osobistą i subiektywną przerwą pomiędzy spostrzeżeniem, a reakcją /zwyczajową/. To daje nam osobiście możliwość świadomej i niejako zgodnej z nami reakcji, która wcale nie musi pokrywać się z reakcją zwyczajową. Czym jest ta reakcja zwyczajowa? To nasza podświadomość, wszystko co zapisaliśmy w sobie, że wydaje się nam, że tacy jesteśmy. Niejako nasz kodeks wewnętrzny i zasady. Ale tak czy inaczej nie mieliśmy świadomego wpływu na jego powstawanie.

Zatem ta niejako powstała, utworzona przez nas samych przerwa, daje nam możliwość wyboru, pomiędzy reakcją zwyczajową, a naszą osobistą. Ta nasza osobista bynajmniej rozumową nie jest i z rozumu, za którego miejsce przebywania przyjęto głowę, nie pochodzi. Ona pochodzi z serca, które również wg. obecnej nauki jest organem rozumnym, bo 60 x szybszym od mózgu. I to, że stamtąd pochodzi, to każdy kto ciut świadomy – czuje.

Zatem sama świadomość, to nic innego, a uważność, a ta powstaje z przepychanki pomiędzy ego /podświadomością/ i tego co nam się o nas samych wydaje, a tym co wiemy i czujemy, ale nie dopuszczamy do głosu, bo niewolnoooooo. A dlaczegóż to nie wolno? Hm? Czego tak naprawdę się boimy?

PS. Oba my se oba, nie bójmy się Boba, Bobo jest malutkie, zbijemy go oba. 😀

________
#Uwaznosc

Tags:

najnowsze z kwantowo

Moc pragnienia

Moc pragnienia

Moc pragnienia. Jak to jest, że pragnienia się spełniają, im większe, poparte
Świadomość finansowa

Świadomość finansowa

Świadomość finansowa, jak i wszystko, jawi się w naszej głowie. Wielu ludzi
Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi. Pole magnetyczne Ziemi wielokrotnie, przez cały okres istnienia, się zmieniało.
Translate »
idź do góry