Najtrudniej poznać samego siebie

Uzależniające wzorce myślenia

Uzależniające wzorce myślenia

w świadomie/filozoficznie/prawdziwie

Uzależniające wzorce myślenia. Nasze myśli i przekonania opierają się na naszych doświadczeniach i wnioskach na temat tych wydarzeń. Ale wiele z naszych poglądów zapożyczyliśmy od rodziców, rodziny, rodzeństwa, rówieśników, znajomych, nauczycieli i mediów. Każdy napotkany zostawił w nas ślad w postaci myśli, bo raczej się nie zdarza, aby napotkana osoba nie stworzyła w nas myśli. Uzależniające wzorce myślenia są wypaczonymi myślami, ponieważ myśli dzielą się na racjonalne i zniekształcone. Rozsądne myśli oparte są na logice, faktach, prawdzie i rozumie. Zniekształcone zaś nie kierują się ani logiką, ani faktami. Zniekształcone myśli wynikają z braku informacji, ale też z naszych myślowych modyfikacji wynikających z ego.

Uzależniające wzorce myśleniaUzależniające wzorce myślenia – Obserwacja:

Uzależniający proces wzmacnia zniekształcone wzorce myślowe. Nasze zniekształcone w ten sposób myśli nam szkodzą. A przecież te nasze myśli wpływają na to, jak się czujemy i związane są z naszym zachowaniem. To wzorce myślenia powodują postrzeganie rzeczy jako dobre lub złe. A wszelkie uogólnienia myślowe, które powstają na podstawie pojedynczego incydentu lub miernego dowodu są z gruntu wadliwe.

Nadmierne filtrowanie tych myśli, czyli skupianie się np. tylko na negatywnych aspektach sytuacji, powoduje odfiltrowanie pozytywów. Często zdarza się też przekształcanie pozytywów w negatywy np. poprzez odrzucenie naszych osiągnięć i pozytywów poprzez stałe ich myślowe banowanie. Zdarza się także przeskok do negatywnych wniosków, a także wyciąganie odwrotnych wniosków, gdy np. brak dowodów na poparcie właściwych.

Nasz mózg także dosyć często miesza fakty z uczuciami i przekonaniami. Zdarza się też obwinianie siebie za nieprzyjemności i traktowanie tego co mówią inni zbyt osobiście, myśląc że jest to reakcja na nas i na nasze zachowanie. Wówczas przestajemy doceniać siebie i swoje osiągnięcia. Zapożyczonym uzależnieniem myślowym jest także minimalizacja – czyli niczym nieuzasadnione wyolbrzymianie negatywów i minimalizowanie własnych pozytywów.

Najbardziej charakterystyczną cechą uzależnień myślowych jest uzewnętrznianie naszych problemów. Ta tendencja do odgrywania roli ofiary jest dosyć nagminna. Ale zapominamy o tym, że to co myślimy staje się faktem. Z czasem ta postawa powoduje zgorzknienie, malkontenctwo, smutek i niejednokrotnie apatię lub gniew. Bywa, że dominującym uzależnieniem myślowym jest egocentryzm. Wówczas stajemy się jeszcze bardziej odizolowani od rzeczywistości i przestajemy dostrzegać jakakolwiek prawdę. Umysł uzależniony od wzorców myślenia jest zobligowany do powtarzania tych samych negatywnych zachowań w kółko.

Uzależniające wzorce myślenia – Rozważania:

Myślenie uzależniające nie jest logiczne, ignoruje dowody i fakty, a często też prowadzi do bardziej rozbudowanych zachowań i ich nawrotów. Aby się pozbyć tych uzależniających myśli należy bacznie ich słuchać. Co do siebie w myślach lub na głos mówimy, by kontrolować to co myślimy i mówimy. Istnieje potrzeba zidentyfikowania uzależniającej myśli i ponowne jej rozpatrzenie. Czy aby nie kierujemy się nie swoimi opiniami i nie jesteśmy dla siebie zbyt surowi lub wręcz negatywnie nastawieni. Dobrze jest także przeanalizować ponownie sytuację, aby zastąpić uzależniające myśli myślami realistycznymi i prawdziwymi.

Uzależniające myśli nigdy nie są przypadkowe, zatem możemy dowiedzieć się, co je powoduje. Przypomnieć sobie jakie wydarzenia, okoliczności, myśli lub uczucia wystąpiły przed pojawieniem się uzależniających myśli i postarać się je przetransformować. Odwrócenie uwagi jest także bardzo pomocne w walce z uzależniającymi wzorcami myślenia, zwłaszcza ich natarczywością.

Uzależniające wzorce myślenia – Podsumowanie:

Jak przy każdym uzależnieniu i tutaj wymagana jest praca nad powstrzymaniem lub zmianą, a nie odepchnięciem myśli. Naszym zadaniem jest obserwacja uczuć, motywacji i konfliktów, aby nie wejść w kolejne uzależnienie, które nas zniewala i niszczy. Po zidentyfikowaniu czynników emocjonalnych, które prowadzą nas do poczucia bezradności, a w ślad za tym do uzależniających myśli, możemy przewidzieć, kiedy one się pojawią. Zdobywamy wówczas czas na rozważenie, znalezienie sposobu i rozwiązanie problemu.

Ten czas na reakcję jest oznaką świadomości i blokuje automatyczną, egoistyczną odpowiedź, którą każdy ma na podorędziu. Dobrze jest być odpowiedzialnym za swoje słowa i myśli, nawet względem siebie, gdyż wzorce myślowe osłabiają nas i prowadzą wprost na manowce.

PS. Jeśli chcesz o czymś myśleć, myśl o tym, czego chcesz. – James Jones

najnowsze z świadomie

Uczciwość wobec siebie

Uczciwość wobec siebie

Uczciwość wobec siebie. Od najmłodszych lat uczy się nas, że uczciwość jest
Czym jest duchowość?

Czym jest duchowość?

Czym jest duchowość? Nasza duchowość jest aspektem, który jest dostrojony do idei
Translate »
idź do góry