Najtrudniej poznać samego siebie

Uzależniające wzorce myślenia

Uzależniające wzorce myślenia

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Uzależniające wzorce myślenia. Nasze myśli i przekonania opierają się na naszych doświadczeniach i wnioskach na temat tych wydarzeń. Ale wiele z naszych poglądów zapożyczyliśmy od rodziców, rodziny, rodzeństwa, rówieśników, znajomych, nauczycieli i mediów. Każdy napotkany zostawił w nas ślad w postaci myśli, bo raczej się nie zdarza, aby napotkana osoba nie stworzyła w nas myśli. Uzależniające wzorce myślenia są wypaczonymi myślami, ponieważ myśli dzielą się na racjonalne i zniekształcone. Rozsądne myśli oparte są na logice, faktach, prawdzie i rozumie. Zniekształcone zaś nie kierują się ani logiką, ani faktami. Zniekształcone myśli wynikają z braku informacji, ale też z naszych myślowych modyfikacji wynikających z ego.

Uzależniające wzorce myśleniaUzależniające wzorce myślenia – Obserwacja:

Uzależniający proces wzmacnia zniekształcone wzorce myślowe. Nasze zniekształcone w ten sposób myśli nam szkodzą. A przecież te nasze myśli wpływają na to, jak się czujemy i związane są z naszym zachowaniem. To wzorce myślenia powodują postrzeganie rzeczy jako dobre lub złe. A wszelkie uogólnienia myślowe, które powstają na podstawie pojedynczego incydentu lub miernego dowodu są z gruntu wadliwe.

Nadmierne filtrowanie tych myśli, czyli skupianie się np. tylko na negatywnych aspektach sytuacji, powoduje odfiltrowanie pozytywów. Często zdarza się też przekształcanie pozytywów w negatywy np. poprzez odrzucenie naszych osiągnięć i pozytywów poprzez stałe ich myślowe banowanie. Zdarza się także przeskok do negatywnych wniosków, a także wyciąganie odwrotnych wniosków, gdy np. brak dowodów na poparcie właściwych.

Nasz mózg także dosyć często miesza fakty z uczuciami i przekonaniami. Zdarza się też obwinianie siebie za nieprzyjemności i traktowanie tego co mówią inni zbyt osobiście, myśląc że jest to reakcja na nas i na nasze zachowanie. Wówczas przestajemy doceniać siebie i swoje osiągnięcia. Zapożyczonym uzależnieniem myślowym jest także minimalizacja – czyli niczym nieuzasadnione wyolbrzymianie negatywów i minimalizowanie własnych pozytywów.

Najbardziej charakterystyczną cechą uzależnień myślowych jest uzewnętrznianie naszych problemów. Ta tendencja do odgrywania roli ofiary jest dosyć nagminna. Ale zapominamy o tym, że to co myślimy staje się faktem. Z czasem ta postawa powoduje zgorzknienie, malkontenctwo, smutek i niejednokrotnie apatię lub gniew. Bywa, że dominującym uzależnieniem myślowym jest egocentryzm. Wówczas stajemy się jeszcze bardziej odizolowani od rzeczywistości i przestajemy dostrzegać jakakolwiek prawdę. Umysł uzależniony od wzorców myślenia jest zobligowany do powtarzania tych samych negatywnych zachowań w kółko.

Uzależniające wzorce myślenia – Rozważania:

Myślenie uzależniające nie jest logiczne, ignoruje dowody i fakty, a często też prowadzi do bardziej rozbudowanych zachowań i ich nawrotów. Aby się pozbyć tych uzależniających myśli należy bacznie ich słuchać. Co do siebie w myślach lub na głos mówimy, by kontrolować to co myślimy i mówimy. Istnieje potrzeba zidentyfikowania uzależniającej myśli i ponowne jej rozpatrzenie. Czy aby nie kierujemy się nie swoimi opiniami i nie jesteśmy dla siebie zbyt surowi lub wręcz negatywnie nastawieni. Dobrze jest także przeanalizować ponownie sytuację, aby zastąpić uzależniające myśli myślami realistycznymi i prawdziwymi.

Uzależniające myśli nigdy nie są przypadkowe, zatem możemy dowiedzieć się, co je powoduje. Przypomnieć sobie jakie wydarzenia, okoliczności, myśli lub uczucia wystąpiły przed pojawieniem się uzależniających myśli i postarać się je przetransformować. Odwrócenie uwagi jest także bardzo pomocne w walce z uzależniającymi wzorcami myślenia, zwłaszcza ich natarczywością.

Uzależniające wzorce myślenia – Podsumowanie:

Jak przy każdym uzależnieniu i tutaj wymagana jest praca nad powstrzymaniem lub zmianą, a nie odepchnięciem myśli. Naszym zadaniem jest obserwacja uczuć, motywacji i konfliktów, aby nie wejść w kolejne uzależnienie, które nas zniewala i niszczy. Po zidentyfikowaniu czynników emocjonalnych, które prowadzą nas do poczucia bezradności, a w ślad za tym do uzależniających myśli, możemy przewidzieć, kiedy one się pojawią. Zdobywamy wówczas czas na rozważenie, znalezienie sposobu i rozwiązanie problemu.

Ten czas na reakcję jest oznaką świadomości i blokuje automatyczną, egoistyczną odpowiedź, którą każdy ma na podorędziu. Dobrze jest być odpowiedzialnym za swoje słowa i myśli, nawet względem siebie, gdyż wzorce myślowe osłabiają nas i prowadzą wprost na manowce.

PS. Jeśli chcesz o czymś myśleć, myśl o tym, czego chcesz. – James Jones

najnowsze z filozoficznie

Jak zacząć działać

Jak zacząć działać

Jak zacząć działać? Z racji tego, że człowiek podąża, potrzebą ludka jest
Kościół katolicki upada

Kościół katolicki upada

Kościół katolicki upada. Kościół stoi obecnie na grząskim gruncie, choć jeszcze tego
Translate »
idź do góry