Wet za wet

Wet za wet

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Wet za wet. W naszym kraju nie korupcja, a ściganie korupcji jest przestępstwem – zwykł mawiać lider PIS. Jest w tym sporo racji, jednakże bez napiętnowania korupcji trudno nam będzie mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości i praworządności.

Wet za wet

Wet za wet

Dla przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej istotne są uregulowania kodeksu karnego takie jak:

Świadek incognito — to /wg art. 184 k.k./ osoba, w przypadku której zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka albo osoby dla niego najbliższej.

Sąd, jak również prokurator w postępowaniu przygotowawczym, może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka /danych osobowych/. W tym wypadku postępowanie toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową.

Mały świadek incognito – to /wg art. 191 § 3 k.k./ osoba, wobec której wchodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby wobec świadka lub osób najbliższych. Świadek ma prawo zastrzec swój adres do wyłącznej wiadomości prokuratora i sądu.

Świadek koronny – /wg art. 148 § 1-3 k.k./ występuje wówczas, gdy przestępstwo zostało popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej. Świadek przekazuje informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstwa i wykrycia pozostałych sprawców. Ujawnia swój majątek oraz majątek sprawców przestępstwa, następnie składa przed sądem wyczerpujące zeznania. Świadek koronny nie podlega karze za przestępstwa, w tym skarbowe, które popełnił.

Ustawa o CBA stworzyła nowe możliwości prawne dotyczące ścigania przestępstw korupcyjnych. Celem tej służby jest zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w instytucjach państwowych i samorządowych, zwalczanie działalności godzącej w ekonomiczne interesy państwa. CBA wykonuje czynności dochodzeniowo-śledcze, operacyjno-rozpoznawcze, kontrolne i analityczno-informacyjne, również na polecenie sądu lub prokuratora.

CBA to służba specjalna powołana specjalnie w celu zwalczania korupcji, którą zajmują się również Policja i ABW. Korupcja pozostaje w zainteresowaniu wielu organizacji pozarządowych: Transparency InternationalFundacja im. Stefana BatoregoHelsińska Fundacja Praw CzłowiekaInstytut Spraw Publicznych, etc.

Wet za wet –  Podsumowanie:

Szkopuł jest jeden, ostatnie nowelizacje prawne nie sprzyjają karaniu przestępców korupcyjnych i przestępstw ciężkich. Trzeba zatem spowodować, aby stary, skostniały układ został rozbity i skrzętnie wycofać wprowadzone nowelizacje oraz zaostrzyć prawo, a to z kolei wymaga zmian konstytucyjnych. Co nam pozostaje? Obalić rząd.

Sposób może być dowolny. A, no i jeszcze jedna uwaga, korupcja to machlojki i kradzież, sprzeniewierzanie i wyłudzanie, to nie dzieje się komuś tam, to dzieje się nam, bo my za to płacimy, w podatkach, w niskich pensjach, w drożyźnie, w stale rosnących cenach mediów, we wszystkim. Trzeba być zasadniczo bardzo krótkowzrocznym, aby tego nie zauważyć i głupim, aby pozwalać na te procedery i na dodatek je popierać.

PS. Przyznaj się bratku, szybciutko, skorzystaj z opcji świadka, za chwilę może ci zostać tylko stalowa kratka :D.

Źródło: CBA Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. Warszawa, maj 2011 rok.

________
#Korupcja