Najtrudniej poznać samego siebie

Jeśli w coś wierzysz to istnieje

Jeśli w coś wierzysz to istnieje

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Jeśli w coś wierzysz to istnieje, jeśli nie to nie. Zastanów się, z czego składa się Twoje ciało. Masz mózg i serce /możesz myśleć/, krew, kości, tkanki, mięśnie i wiele innych. Głębiej Twoje ciało składa się z komórek, które następnie składają się z cząsteczek, które zaś są skupiskami atomów. Atomy w Tobie składają się z cząstek subatomowych. A te cząsteczki subatomowe są zbudowane z czystej energii.

Finalny wniosek – składamy się z czystej energii. Wszystko, co widzimy składa się z atomów, finalnie zaś z czystej energii. Różne ilości tej czystej energii znajdują się w każdej substancji, tworząc otaczający świat. Czy można tym sterować, zarządzać, kreować. Co jest siłą sprawczą?

Jeśli w coś wierzysz to istniejeJeśli w coś wierzysz to istnieje

Wówczas pojawia się hologram, coś co widzimy, zapisane rodzajem kodu jak w komputerze. Kod komputerowy to w istocie zestaw poleceń i danych, które stanowią instrukcje postępowania danego oprogramowania. Może to być np. system, program, gra komputerowa, dowolny pakiet komputerowy lub funkcja na Twoim komputerze.

To wszystko wydaje się być dokładnym odzwierciedleniem naszego życia i funkcjonowaniem ciała. Podobnie jak dowolny program komputerowy tworzony przez ludzką świadomość swego twórcy, tak i my – ludzie i nasza rzeczywistość jest tworzona przez wyższą inteligentną świadomość wszechświata, z którą mamy nieustanną łączność, mniej lub bardziej rozwiniętą.

Duchowo wierzymy, w większości, że wszechświat został stworzony przez wszechmocnego, wszystkowiedzącego stwórcę, z czystej miłości i światła. To miłość tworzy to światło, a światło tworzy dalej miłość i nie istnieją one bez siebie.

Każda istota duchowa, ludzie, zwierzęta, rośliny, jest częścią stwórcy /świadomości/, do której wszyscy należymy. Ponadto mamy nieustanny kontakt, bardziej lub mniej rozwinięty. Zatem wszyscy i wszystko stworzone jest z czystej energii. Konkluzja jest taka, że jesteśmy stworzeni z czystej miłości, czyli światła /energii/.

Powiecie – odważne stwierdzenie! Niekoniecznie, bo poparte nauką. Światło składa się z fotonów. Białe światło jest częścią widma promieniowania emitowanego przez słońce. Otóż naukowcy odkryli już /ulubiony mój zwrot/, jak tworzyć materię z czystego światła. I uwaga – stosują równanie Einsteina (E = MC2) i zamieniają już światło w materię.

Fizycy kwantowi wysuwają hipotezę, a przecież wszystko nią jest, że cała materia składa się z energii światła. I tak jak energia /światło/ przekształca się w materię, my sami przekształcamy materię w energię spalając węgiel, drewno, itp. i w ten sposób wytwarzając energię cieplną.

Proces ten przebiega w obie strony! I nad tym należało by myśleć, to rozważyć!

Przytoczmy teorię kwantową. Gdy elektrony są przepuszczane przez dwie szczeliny /eksperymentem podwójnej szczeliny/, cząstki zachowują się jak cząsteczki /mikro latające kule/ – gdy są obserwowane, a jak fale /jak na tafli wody/ – gdy nie są obserwowane.

Świadomy obserwator zmienia zachowanie tych subatomowych cząstek energii. Zatem cała materia może zachowywać się jak cząstki i fale w zależności od obserwatora. To samo dotyczy także światła. I to JA /TY/ jestem obserwatorem? To JA jestem obserwatorem … JA jestem obserwatorem!

Tak naprawdę nie może być żadnej fizycznej rzeczywistości. Gdy światło jest tak skupione i intensywne, że nabiera masy. Staje się namacalne i trójwymiarowe. Zatem żyjemy w iluzji i manipulowani jesteśmy przez naszą własną świadomość. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nasze zmysły są bardzo ograniczone.

Widzimy tylko niewielką część spektrum światła. Nie odbieramy np. światła ultrafioletowego ani podczerwonego. Konkluzja – stając się obserwatorem, stwarzamy i postrzegamy rzeczy jako stałe, płynne lub gazowe, gorące lub zimne, jasne lub ciemne. Dobre i niedobre, płaskie lub trójwymiarowe – gdyż są one iluzją naszej świadomości.

Wyobraź sobie nieodległą przyszłość, że przychodzi moment gdy wszyscy zaczynamy postrzegać świat jako projekcję inteligentnej energii światła, tak jak jest w istocie. Czyż nie zmieni to optyki? Nie poprawi perspektywy naszego istnienia? Nie zjednoczy nas i nie ubogaci duchowo? Moglibyśmy w końcu zaakceptować fakt, że nasz duch, dusza, czy świadomość, to wysoce skoncentrowana projekcja inteligentnej czystej energii w postaci światła.

Ponieważ jednak nasza rzeczywistość 3D, jest tak trudna do poznania, ta energia wydaje się być trudniejsza do uchwycenia. I tutaj wchodzimy w zakres wiary, gdyż to wiara właśnie jest czynnikiem kreacji naszego świata. Przypominam – wiara, to 100% pewność. Rozważ to: „Co nie opiera się na wierze?”. Stwierdzenie „Bo wiem” lub „Jestem przekonany” – nie daje odpowiedzi.

Białe światło, światło słoneczne, to, które widzimy, gdy zaś przepuścimy przez pryzmat, rozdziela się na pełne spektrum tęczy. Im ten pryzmat jest większy, tym większa skala. Jesteśmy energią światła, tkwią w nas energie subtelne, żyjemy, a raczej kreujemy. Nasza energia świetlna /miłość/, duch, rozdziela się na siedem kolorów.

Podobnie jak w tęczy, tworząc 7 czakr, które są wewnątrz naszego ciała. Każdy z nich reprezentuje inny aspekt naszej inteligentnej świadomości. Stąd tak istotne fachowe oczyszczenie czakr w trakcie świadomego myślenia. Dlatego tak ważna harmonia wewnętrzna i strumień świadomości.

Jeśli w coś wierzysz to istnieje – Podsumowanie:

To i wiele innych teorii cech szlachetności, bo tak nazywam rozwój świadomości, należy rozważyć, gdyż wszystko /cała nauka/ to tylko teoria. Ale ta teorie ma to do siebie, że wskazuje na to, że każdy z nas, nie jest tym kim myśli, że jest i w co święcie wierzy. Że każdy jest częścią tego światła i ma wszystko aby kreować. Brak wiary w swój potencjał nas zaślepia. Nie widzisz, a jednocześnie jesteś oślepiony swoim doczesnym małym ja. Wszyscy działamy pod jego dyktando, automatycznie. A chodzi o to aby kreować świadomie.

A teraz wyobraź sobie życie, gdy ludzie wreszcie odkryją i uwierzą w prawdę, a każdy ją czuje. Zrozumieją, że są energią, światłem, czyli miłością, a tak w zasadzie, to naczyniem miłości. Bo tak naprawdę każdy sam je napełnia. Wówczas zarówno moc jak i odpowiedzialność za ten świat, 3D, kreację, spoczęłaby na każdym jednym człowieku, bo tak w istocie jest. W naszej fizycznej iluzji, jest coraz więcej osób gotowych do poznania naszej duchowej mocy. Dostrzeżenia prawdy i osiągnięcia pokoju.

PS. Pokój z Tobą, Namaste, Ave! – August Witti

najnowsze z kwantowo

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy

Proste prawo przyciągania

Proste prawo przyciągania. O prawie przyciągania pisałem już wielokrotnie na DZIENNIKU WAREZA.
Świadomość jest magiczna

Świadomość jest magiczna

Świadomość jest magiczna. Abstrahując od relacji ciało-umysł, zwyczajność-niezwykłość, rozum-doświadczenie, a także materia-duch,
Translate »
idź do góry