Wola życia

Wola życia

w świadomie

Dziś na śniadanie wola życia – czyli „Wille zum Leben”. To koncepcja niemieckiego filozofa Arthura Schopenhauera. Jest ona piękna i zdumiewająca. Wola ta jest irracjonalnym, „ślepym, nieustannym impulsem bez wiedzy”. To ona napędza instynktowne zachowania w nas. Powoduje nienasycone dążenie egzystencji, bez którego cała natura nie mogłaby istnieć. W psychologii wola życia jest dążeniem samozachowawczym. Wola życia jest koncepcją, którą należy zrozumieć. To istota tego co robimy, aby pozostać przy życiu i tak długo, jak to możliwe. Ludzie, którzy takową wole mają, wydają się radzić sobie lepiej niż ci, dla którzy to ignorują. Każdego dnia doświadczamy zbyt wielu negatywnych wydarzeń. Zatem nieustannym pytaniem pozostaje, co podtrzymuje nas do życia w takich sytuacjach?

Wola życiaWola życia

Wola życia jest podstawowym popędem człowieka. Ludzie to gatunek zorientowany na cel. Zatem wola życia to baza, bez której nie byłoby możliwe zaspokojenie naszych popędów. Okazuje się, że ból i strach są integralną częścią tego mechanizmu. Ból motywuje nas do wycofania się z destrukcyjnych sytuacji i ustępuje natychmiast po usunięciu bolesnego bodźca. Zaś strach powoduje, że organizm szuka bezpieczeństwa i może powodować wydzielanie adrenaliny. Dzięki niej mamy zwiększoną siłę i wyostrzone zmysły. Wszystko skorelowane jest z chęcią życia. Nawet poczucie beznadziejności, pragnienie śmierci, poczucie godności lub ciężar jaki stanowimy dla innych.

Co ciekawe, starsi ludzie mają większą wolę życia. Natomiast ludzie młodzi lub chorzy, którzy mają słabą wolę życia, umierają najwcześniej. Zaś ci, którzy mają ją umiarkowaną, żyją najdłużej. Mechanizmem woli życia jest idea, że ​​pozytywne myślenie psychiczne ma tendencję do obniżania ryzyka chorób i powikłań zdrowotnych. Każda chwila życia jest niepowtarzalna, o ile cieszymy się tym, czym naprawdę jest to życie. Gdy ludzie nie mają teraźniejszości, na ogół nie wiedzą, że żyją. A wystarczy być tylko obecnym. Obecność czy uważność jest czystą świadomością. Dosłownie znaczy być tam, gdzie skupiasz swoją uwagę w tej właśnie chwili.

Możemy poświęcić np. całą uwagę i świadomość oddechowi, aby przeżyć chwilę obecną. Obserwowanie własnego naturalnego procesu oddychania służy jako podstawa bycia obecnym. A zdając sobie sprawę, że wykorzystujemy mniej niż 20% pojemności płuc, to zauważamy jak ważne to jest. Głębokie, świadome oddychanie zwiększa dotlenienie i zdecydowanie poprawia obecność. Nie trzeba mieć zamkniętych oczu, aby być obecnym. Ale dla większości z nas świadomość pozostaje niewidoczna i niedoświadczona.

Wola życia – Rozważania:

Sama świadomość istnieje w bezczasowej, bezprzestrzennej, bez narodzinowej, bezprzyczynowej i bez śmiertelnej rzeczywistości. Mamy możliwość nieustannego rozwijania się wewnętrznie oraz celebrowania świadomości. To wielki dar. Świadomość nie jest myślą o tym, co jest. To to, co jest świadome myśli. Świadomość nie jest uczuciem ani doświadczeniem. Jest tym, co jest świadome uczucia lub doświadczenia. Sama świadomość jest wszechobejmująca, świadoma bycia świadomym i uważa, że ​​wszystko jest całkowicie fascynujące. A fascynujące jest życie i doświadczenia. To nasz rola w tym świecie. I może przyświecać jej cel lub cele.

Świadomość to delikatna, intuicyjna obecność. To istota życia. Możemy dostroić się do samego bycia i tego, co ono urzeczywistnia. Świadomość obejmuje wszystkie możliwe punkty widzenia jako ten, z którego wszystko powstaje. Bycie świadomym to życie i postawa za życiem. Czysta Świadomość jest nieuwarunkowana, bezosobowa, nieporuszona, bez punktu widzenia, osądu i pozycji. Bycie świadomym to bycie świadkiem. A to oznacza życie wyłącznie w świadomym postrzeganiu i odczuwanym doświadczaniu tej chwili, w której jesteśmy. Trwają obecnie nieprzerwane tyrady na temat Świadomości. A to po prostu życie i bycie. To „jestem kim jestem”.

Wola życia – Obserwacja:

Nasza natura jest zawsze obecna tam, gdzie jesteśmy, w obecnej chwilach radosnego uniesienia i cudownego przepływu. Wówczas nie zauważamy zmartwień, niedoskonałości, niepewności i lęków. Po prostu jesteśmy TERAZ. A to bycie przynosi same sukcesy w czymkolwiek zamarzymy! To dawanie uwagi temu, gdzie skupiamy uwagę, będąc świadomym bycia świadomym. Jest to byciem świadomym teraz, z obecnością i uważnością. I to właśnie jest motor życia. Uczucia – czy to radość, czy nieszczęście, nie są doświadczane jako przeszłość czy przyszłość. To się dzieje teraz! A dopóki trwają w nas negocjacje z rzeczywistością, nasza obecność pozostaje nieuchwytna i nieosiągalna.

Często pada stwierdzenie „bądź tu teraz”, „bądź uważny”, czy „patrz z czego żyjesz”, a my wciąż skupiamy się na iluzorycznej przeszłości, gdzie wszystko, co się dzieje, jest przestarzałe i uproszczone. Przez to, to właśnie iluzoryczne ego kieruje naszym życiem. A nasza pierwotna natura pozostaje nadal ukryta, nieznana i nieświadoma. Nadal nie wypełnia naszej duszy, ani nie ucieleśnia naszego serca. A nasza obecność obejmuje wszystko, dostatnio wita wszystko i wszystkich. Wówczas wdzięczność i naturalna hojność promieniują z nas bezwarunkową miłością. Obecność jest tak rozległa i nieograniczona, że ​​w sposób naturalny i w pełni uznaje nieobecność. W obecności wszystko postrzegane jest jako błogosławieństwo.

Wola życia – Podsumowanie:

Zatem obecność jest świadomością. Wewnętrznego piękna, świętego spokoju i świadomości, która jest sama siebie świadoma. Obecność to światło przeświecające przez nasze oczy. Obecność jest świadomą przestrzenią bycia bez jakiejkolwiek woli. W obecności nie ma żadnej inności. Nie ma „ja”. W obecności /uważności/ niepokój, strach i zwątpienie znikają. Zaś bycie spokojnym, zaangażowanym i zrelaksowanym odzwierciedla obecność. Obecność to prawdziwa nasza tożsamość – „jam jest”.  Zatem obecność/uważność połączona jest ściśle z wolą życia. Ta zaś jest połączona z życiem i doświadczaniem. Zadajmy sobie pytanie „po co żyjemy?”. Odpowiedź jest tylko jedna. Dla życia, które jest fascynujące, intrygujące i wspaniałe. Które jest świadomością. Bez tego szkoda fatygi.

PS. Być i żyć – oto konkluzja. Cieszyć się każdą chwilą. – August Witti

_________
#WolaZycia

Tags: