Wolność świadomości

Wolność świadomości

w filozoficznie

Wolność świadomości zaczyna się, gdy nasze myśli zwalniają, rozmywają się, wówczas wchodzimy w nieświadomość świadomości. Nie jesteśmy już zbyt świadomi zewnętrznego świata, bo on kreowany jest myślami właśnie. Nasze myśli niosą ze sobą tożsamość, ale świadomość wymaga manifestacji żywego ciała, a nasz oddech jest pierwszą zależnością przejawiającej się świadomość. Dlatego ten oddech jest tak istotny, aby wzrosnąć. I na nim właśnie budujemy właśnie naszą świadomość.

Wolność świadomości

Wolność świadomości:

Nasze doświadczenie składają się z myśli i obrazów, wrażeń i percepcji. To nasz umysł nakłada obiektywność na subiekcję naszego doświadczenia, tworząc materię, przedmioty i osoby. Jung domniema, że wolność jest świadomością, a zdolność do wolności jest proporcjonalna do stopnia świadomości, a w zasadzie samoświadomości. Wszelka myślowa konstrukcja i dekonstrukcja, filozofia i wszelka racjonalna działalność jest działaniem myśli. Znamy przecież powiedzenie „Myślę, więc jestem” i nie jest to trafne spostrzeżenie.

Wracając do świadomości, kiedy umysł zaczyna zaglądać do wewnątrz siebie i badać swoją zawartość z powodu poszukiwania prawdy, zaczyna zwyczajnie tracić fałszywe konstrukcje mentalne. To zaś prowadzi do rozładowania umysłu i jego oczyszczenia. Wszystkie te fałszywe konstrukty myślowe są właśnie tym, co utrzymuje umysł w niewoli. Ten proces oczyszczania nazywamy duchowym przebudzeniem. Pozwala on świadomości powrócić do czystego, niedualnego stanu. Ten stan nazywany niedualną rzeczywistością jest właśnie wolnością, bez granic i separacji.

Wszelkie ograniczenia umysłu, zaczynają się rozpuszczać w czystej świadomości. Stąd poczucie wolności i światła w nas. Uświadamiamy sobie wówczas swoją nieograniczoną naturę i nieustanną jedność ze wszystkim. Wszystkie trzymające nas dotąd konstrukty myślowe topią się i rozpuszczają. W rzeczywistości pozbywamy się etykiet, ocen i opinii, ponieważ to właśnie nas zniewala. Możemy wierzyć, że jesteśmy oddzieleni od wszystkiego, ale to tylko przekonanie. Kiedy ograniczające nas treści w umyśle i ciele zostaną przekonstruowane od wewnątrz, nasz umysł otworzy się na czystą świadomość /czyste światło/. Końcowym rezultatem jest oświeceniem właśnie. I to jest przebudzenie z tego, co fałszywe, do tego, co prawdziwe.

Wolność świadomości – Podsumowanie:

Gdy nasz umysł za pomocą ćwiczeń medytacyjnych otworzy się, wówczas dostrzeżemy, że nasza separacja jest iluzją. Wówczas to wszelkie ograniczenia umysłu zaczną znikać, a my zaś odkryjemy naszą jaźń, Boga/Świadomość i niedualną rzeczywistość. Koniecznym staje się wejrzenie w siebie, w swoje idee, aby dojść do źródła pierwotnego pomysłu bycia odrębną tożsamością. Nie jesteśmy nią! Nie jesteśmy odrębni. Jesteśmy niczym nieograniczeni i wolni, a umysł i jego myśli nieustannie nas odwodzą od tego. Nasz umysł narodził się z idei oddzielenia i nie może, nie umie zwyczajnie zrozumieć prawdy. Bo prawda dla niego jest zbyt prosta.

Gdy zrozumiemy, że umysł i jego myśli nie są nami i nigdy nie były, że to wierutne kłamstwo, wówczas zrozumiemy ograniczające nas  uwarunkowania. Ale możemy to zrobić dwojako. Albo od razu uwierzyć i przejść do świadomości /dużego człowieka/ dostrzegając te wewnętrzne ograniczające nas uwarunkowania, albo zmęczyć się cierpieniem i zwrócić się w końcu do wewnątrz nas. Wówczas rozpocznie się duchowe poszukiwanie prawdy. A wolność tą prawdą jest. Podobnież jak i świadomość.

PS. Świadomość to wolność od wszystkiego co nam się wydaje. – August Witti