Najtrudniej poznać samego siebie

System i zaciekli wrogowie systemu

System i zaciekli wrogowie systemu

w filozoficznie/polsko/świadomie

Zaciekli wrogowie systemu – Państwowość to unaocznienie systemu, a ten to monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Jest często mylone z narodem i krajem. Państwo to przymusowa organizacja, wyposażona w atrybuty władzy. Państwo jest zawsze w stanie wojny – ze sobą, ze swoimi obywatelami, z innymi państwami. Trudno się wyrwać ze szponów jego przemocy. Państwo to władza nad społeczeństwem na danym terytorium. Ale współczesne państwo dociera do końca swej egzystencji, ponieważ jest poważnie chore.

System i zaciekli wrogowie systemu

Dlaczego państwo jest chore?

  • Nasze społeczeństwo zanieczyszcza powietrze, którym potrzebuje oddychać.
  • Społeczeństwo zanieczyszcza wodę, której potrzebuje do picia.
  • Nasze społeczeństwo zanieczyszcza żywność, której potrzebuje do spożycia.
  • Społeczeństwo zanieczyszcza umysły, z którymi musi ewoluować.

Każdy system państwowy, który zmusza własne społeczeństwo do oddychania zanieczyszczonym powietrzem, picia zanieczyszczonej wody, spożywania zanieczyszczonej żywności i robi wszystkiego, co powoduje zanieczyszczenie, jest głęboko chorym społeczeństwem. I takie właśnie mamy. Dobrobyt jest wrogiem państwa. Etatyzm funkcjonuje wśród niezdrowych, podzielonych jednostek. Przeszkodą dla niego stanowią ludzie zdrowi i połączeni.

Wrogowie systemu:

Dobrobyt jest wrogiem państwa:

Każdy, kto poszukuje dobrobytu, a takimi osobami są ludzie przebudzeni i już świadomi, jest wrogiem państwa. Podobnież każdy kto poszukuje zdrowia, witalności, wolności i pokoju, jest wrogiem państwa. Tacy ludzie dobrze sobie w życiu radzą, mimo iż są nieprzystosowani do głęboko chorego społeczeństwa. Podobnież jest z tymi, którzy szukają dobrobytu, gdyż dobrze sobie radzą, stają się wrogami państwa. Ludzie zdrowi są wrogami państwa i świadomi również.

Wolność jest wrogiem państwa:

Ograniczanie wolności człowieka to sprawa państwa, gdyż korzystając z nacisków władzy, chce utrzymać ludzi pod kontrolą, osaczeniem i zamknięciem ich w iluzji bezpieczeństwa, złudzenia prawa i sprawiedliwości. Żadne państwo narodowe nie jest wolne. Prawdziwa wolność to zezwolenie na swobodny przepływ ludzi i zgoda na rządzenie sobą pod przewodnictwem złotej reguły i zasady nieagresji. Podziały społeczne, napuszczanie jednych na drugich, to narzędzia władzy, władzy totalitarnej. Strach jest tutaj narzędziem opresji, a podżeganie narzędziem rozpadu.

Co możemy zrobić:

Musimy stać się wolni wewnętrznie. Gdy jesteśmy wolni wewnętrznie, możemy być bohaterscy. Wówczas stać nas na odwagę niezbędną do tego, by się stać.

Złota zasada jest wrogiem państwa:

Etatyzm jest przeciwieństwem złotej reguły, gdyż państwo wymaga, abyśmy postępowali tak, jak wymaga tego państwo. A to jest przeciwieństwo złotej zasady. Państwo nas nieustannie oszukuje, abyśmy wierzyli, że państwo to ludzie. A to zwyczajnie iluzja ludu. Ludzie składają się z jednostek. Zaś indywidualność opiera się na wolności. Wolność zaś opiera się na przyzwoleniu wolność dla inności. Ale państwo nie pozwala jednostkom być wolnymi. Daje jednostkom jedynie „pozwolenie” na bycie wolnym pod pewnymi warunkami, co jest oczywiście iluzją wolności.

Aby być zdrowym, odpowiedzialnym, moralnym i sprawiedliwym musimy pozwolić innym na wyrażenie zgody. Jeśli zaś twoje wartości opierają się na tym, że przemoc jest rozwiązaniem problemów, to łamią złotą zasadę. Gdy wartości opierają się na utrudnianiu wolności innym, to naruszają złotą zasadę. Jeśli wartości opierają się na zmuszaniu do oddawani pieniędzy, gdy ludzie nie wyrażają na to zgody /np. podatki/, to naruszają złotą zasadę.

Brak przemocy jest wrogiem państwa:

„Oko za oko oślepia cały świat”. Ale „Kiedy jest tylko wybór między tchórzostwem a przemocą, radziłbym przemoc”. – Gandhi
Państwo chce brutalnych obywateli, aby móc ich kontrolować. Gdy ludzie obywają się bez przemocy, współczują sobie, państwo nie ma wymówki, aby uniemożliwić wolność. Natomiast gdy ludzie są wobec siebie agresywni i nietolerancyjni, państwo ma powód, by uniemożliwić wolność. Otóż rozwiązaniem wszelkich problemów państwa jest przemoc, nietolerancja i agresja. Pokojowe rozwiązania są dla państwa zabójcze.

Pokój jest wrogiem państwa:

Wojna to jedyny sposób utrzymania państwa narodowego. Zaś miłość, a co za tym idzie – pokój, współczucie, wolność, sprawiedliwość, jest jedynym sposobem, w jaki możemy ewoluować zdrowo. Państwo jest zawsze w stanie wojny ze sobą i ze swoimi obywatelami. Zaś aby być miłośnikiem człowieczeństwa, trzeba stać się wrogiem państwa.

Wrogowie systemu – Podsumowanie:

Uświadomienie sobie, że aby być zdrowym, moralnym i sprawiedliwym człowiekiem, trzeba stać się wrogiem państwa, to trudna sprawa. Zrozumienie tego wymaga od nas sprzecznego z intuicją rozumowania i wymaga, abyśmy zakwestionowali głęboko chore społeczeństwo, nasze społeczeństwo. Będzie również wymagać odwagi w obliczu tchórzostwa. Ale, człowiek powinienem być dumny i dynamiczny. Mówić zawsze bolesną prawdę na wszelkie sposoby. Nie ma innej drogi.

PS. „Istnieje fundamentalna różnica między znajomością drogi a podążaniem nią.” – Morfeusz

najnowsze z filozoficznie

Czym jest intencja?

Czym jest intencja? Intencja /zamiar, dobra chęć/ to stan psychiczny, w którym
Bóg jest nauką

Bóg jest nauką

Bóg jest nauką. Nauka to odwieczna chęć zrozumienia wszechrzeczy, a wszechrzecz to

Motywacja

Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Wzbudzony zostaje zespół procesów
Czy mówisz do siebie?

Czy mówisz do siebie?

Czy mówisz do siebie? Nauka określa nawyk mówienia do siebie na głos
Translate »
idź do góry