Wszystko na temat

Wszystko na temat

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Wszystko na temat. Tak głoszona, wykrzykiwana i wymuszana ostatnio solidarność europejska doczekała się swojego kuriozalnego finału. Grecja, Hiszpania, Włochy i kraje Europy Wschodniej, w tym Polska, mogą zostać wyrzucone ze strefy Schengen. Oto plan ratowania przepływu osób na terenie Unii Europejskiej. Nie imigrantów, nie muzułmanów, osób.

Wszystko na temat

Wszystko na temat

Holandia chce współpracować z Belgią, Niemcami, Austrią i Luksemburgiem, by stworzyć „mini- Schengen”, zamkniętą strefę o zaostrzonych kontrolach granicznych. Obozy dla uchodźców zostaną usytuowane na obrzeżach granic tej kuriozalnej strefy. Oczywiście wszyscy podróżujący z krajów Europy Wschodniej, czyli i od nas oraz Włosi, Grecy, Hiszpanie, podlegaliby kontrolom paszportowym, a co. „Napływ imigrantów jest tak wielki, że każdy środek jest dobry, by go ograniczyć”.

Obecnie strefa Schengen obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej poza Wielką Brytanią, Irlandią, Cyprem, Bułgarią, Rumunią i Chorwacją. Nowa, ograniczona, spowoduje usunięcie naszych państw ze strefy Schengen. Co to konkretnie oznacza? Ni mniej, ni więcej, ale rozpad Unii Europejskiej. To ci dopiero nowina! Niektóre kraje już przywróciły kontrole na granicach. Swój wielki udział ma w tym co się dzieje, Donald Tusk, nasz narodowy wzór cnót liberalnych.

Podkreślił on, że przywrócenie „tymczasowych granic” w związku z nadmiernym napływem uchodźców wyraźnie pokazuje, że kraje członkowskie znajdują się obecnie pod wielką presją i uratowanie strefy Schengen to wyścig z czasem i jesteśmy zdeterminowani, żeby go wygrać”. I tutaj też mamy wszystko jasne. Tusk nie reprezentuje już swojego kraju, który dał mu szansę, on reprezentuje swoich niemieckich przyjaciół i swoje kaszubskie pochodzenie. Wcale się nie zdziwię jak okaże się być nazistą.

Wszystko na temat – Podsumowanie:

Mamy zatem koniec strefy Schengen i szumnej, acz wątpliwie skutecznej i społecznie użytecznej Unii Europejskiej. I dobrze. Cała Europa Wschodnia jak to określane jest w europarlamencie, jest w stanie zawiązać koalicję, unię, jak zwał tak zwał i sama zadbać o siebie, swoje rynki zbytu i obywateli. Ba, stać się bardzo poważnym graczem światowym i regionem szybko rozwijającym się.

Wszystko zmierza do tego o czym wspominali już wielcy wieszczowie, myśliciele i święci w swoich przepowiedniach. To tu i teraz zapanuje ład i porządek, siła i spokój, a tam będą powstawać coraz większe zgliszcza. Nie ma co zawracać sobie głowy zachodem, zawsze byliśmy na wschodzie, jesteśmy i będziemy. I tutaj, z państwami które się z nami liczą, należy trzymać sztamę. Mówił o tym Lech Kaczyński, mówi i Andrzej Duda.

PS. Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki :D. Dojdzie Litwa i Białoruś, Ukraina i Słowacja, będzie dobrze i spokojnie i powstanie nowa nacja :D.

________
#Schengen