Najtrudniej poznać samego siebie

Co znaczy wyjść z Matrixa

Co znaczy wyjść z Matrixa

w prawdziwie/świadomie/topowo

Co znaczy wyjść z Matrixa? Czym jest Matrix? Matryca jest strukturą społeczną, systemem, który podporządkowuje ludzkość swej woli. To matryca społeczna, która utrwala wyłącznie siebie i nie ma nic wspólnego z ludzkimi potrzebami. To ona izoluje nas od siebie poprzez oszustwo, manipulacje, podziały, rozwarstwienia i wzajemne animozje, mając na celu wyłącznie produkcję gospodarczą i polityczną dominację /władzę/. Napędzają ją rządy, instytucje, korporacje, szkoły, religia, a nawet organizacje non-profit. Każda z tych instytucji osiąga swój punkt krytyczny, po przekroczeniu którego jej celem jest tylko jej zachowanie i utrwalenie w społeczeństwie, a nie służenie ludzkim potrzebą jak w zamyśle. I to jest Matrix.

Co znaczy wyjść z MatrixaCo znaczy wyjść z Matrixa

Rządy przestają służyć ludziom, a zamiast tego starają się rozszerzyć swoją władzę. Korporacje na pierwszym miejscu stawiają dochód i pomnożenie zysków akcjonariuszy, zamiast dbać o produkt wysokiej jakości, który służy dobru publicznemu. Szkoły i całe szkolnictwo postrzegają uczących się jako środek, a nie cel nauczania. Religie utożsamiają członkostwo ze zbawieniem, a organizacje non-profit i charytatywne wydają swe środki na zbieranie funduszy /zysk/, a nie na pierwotny cel społeczny. Wszystkie te instytucje stają się zdehumanizowane, gdzie cel dbałości o ludzkość zanika. To Matrix, zdehumanizowane instytucje i organizacje, które żyją dla siebie i swoich wyznawców.

Na straży matrycy Matrixa stoją policja i wojsko, aktywnie uciskając ludzkość lub podtrzymując ten ucisk karami, zniewoleniem lub zbrojnie. Sama matryca Matrixa została zaprojektowana w ten sposób, aby utrudnić odfiltrowanie prawdy od kłamstw. To zasadniczo rząd instytucji nad jednostką, gdzie prawa jednostki są podporządkowane prawom instytucji, nie człowieka. Odrzucenie tych przekonań jest pierwszym krokiem do przeciwstawienia się matrycy Matrixa. W latach 60-tych ludzie odeszli od Matrixa i zaczęli na nowo tworzyć sztukę, kulturę i muzykę, w dużej mierze dzięki psychodelikom i świętym roślinom. Reakcja instytucjonalna i prawna trwa do dzisiaj.

Wyjść z Matrixa – Rozważania:

Matrix oparty jest na kontroli myśli, a co za tym idzie kontroli w ogóle. Zdecydowana większość ludzi wierzy we wszystko co proponuje Matrix, mimo jawnych pogwałceń, manipulacji i oszustw. Nauczyliśmy się mieć podane nie poszukiwać. Zatem podają nam kłamstwa, a my to łykamy na każdym kroku. Środki masowego przekazu są tu głównym winowajcą i twórcą Matrixa. Kłamstwo sto razy powtórzone staje się prawdą. Zrozumienie tej zależności jest kluczem do cofnięcia zastosowanego filtra i ponownego ujawnienia prawdy. Rządy i instytucje, reklamodawcy i sponsorzy nie mówią prawdy, bo może im ona zaszkodzić. Mówią to co chcemy usłyszeć i zniewalają nas coraz bardziej, coraz częściej naruszając naszą nietykalność i prawa.

Wymagają także całkowitej rezygnacji z prywatności i osobistej strefy osobowej, zaglądając w miejsca osobiste. Jedyną formą oporu jest odłączenie się od zależności instytucjonalnej. Odcięcia się od telewizji, mediów, radia i skierowanie swojego wzroku na siebie i własne poszukiwanie. To co może nam jako ludzkości dopomóc, to idea open source i kultura prezentów /Free Culture, Gift Economy/. To kultura prezentów przyniosła nam sieć internet, strony WWW, ruch Open Source, Wikipedię. To obdarowywanie bez zmniejszania zapasów dawcy /projekt Burningman/. Kultura prezentów niweczy podstawowe mechanizmy matrycy Matrixa, gdyż jest poza kontrolą systemu.

Drugim elementem powiązanym z kulturą prezentów jest anarchia informacyjna, która w swych założeniach mówi, że wszystkie informacje powinny być rozpowszechniane w jak najszerszym zakresie i swobodnie. Jest to sprzeczne z własnością intelektualną i odmawia uznania takiego prawa. Anarchia informacji kwestionuje prawo własności ludzkich idei, gdyż idee nie podlegają własności. Ponadto gdy już wiemy, że ze wspólnej świadomości czerpać może każdy i wynalazców jak w przypadku telefonu może być wielu. Jak można przyznać prawa autorskie jednemu lub co gorsza instytucji, skoro to kłamstwo.

Co znaczy wyjść z Matrixa? – Podsumowanie:

Matrix nas zniewala na każdym kroku i coraz bardziej to odczuwamy. Albo zgodzimy się na pełną niewolę, albo wyrwiemy z tego tańca chochołów. Wolność, to wolność od, a nie nadawanie kolejnych praw. Zadziwiające, że człowiek nie ufa samemu sobie, nie ufa rodzinie i znajomym, a ufa instytucją, które go nieustannie okłamują i ograbiają. A niby w jakim celu mamy się dawać nieustannie zniewalać, ograniczać, straszyć i zabijać. Co każe walczyć nam za system? System to system, bezduszny i tyle, a ludzi można kochać, można im pomagać, bo ludzie z natury są dobrzy. Popatrzmy na dzieci, bo przecież każdy wyrósł będąc dzieckiem. I co – jesteśmy źli, że nas trzeba nieustannie pilnować?

Na całym świecie trwają próby odpięcia regulacji systemowych. Tam gdzie zrezygnowano z sygnalizacji świetlnej i regulacji ruchu ulicznego, zniknęły wypadki i wszystko odbywa się należycie. Gdzie zniesiono prawa autorskie, kwitnie rozwój. Tam gdzie swoboda – kwitnie życie i miłość. Zatem co? Potrzebny jest nam Matrix?

PS. System czyni człowieka ślepym na prawdę. – August Witti

najnowsze z prawdziwie

Kształtuj swoją wyobraźnię

Kształtuj swoją wyobraźnię. Wyobraźnia to najlepsza część człowieczeństwa. Nie ma na świecie
Cel w życiu

Cel w życiu

Cel w życiu. Posiadanie celu jest jednym z podstawowych czynników szczęścia. Bez
Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna. Z tych samych przyczyn wierzymy i nie wierzymy w Boga.
Świadomość marki

Świadomość marki

Świadomość marki jest niezbędnym elementem tworzenia udanego biznesu /producenta, sklepu, osoby, produktu/.
Translate »
idź do góry