Wyznaczenie celu i jego realizacja

Wyznaczenie celu i jego realizacja

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Wyznaczenie celu i jego realizacja. Cel jest to coś, co chcemy osiągnąć. To dokładniej pożądany rezultat, który planujemy osiągnąć. Cele mogą być krótko- lub długoterminowe i odnoszą się do planów życiowych. To nasza wizja przyszłości. Nie bójmy się wyznaczać sobie celów, który wydają się być poza zasięgiem. Nie krępujmy się myśleć nieszablonowo i marzyć. Zawsze możesz wyznaczyć mniejsze, krótkoterminowe cele, które pomogą osiągnąć cel główny.

Wyznaczenie celu i jego realizacjaWyznaczenie celu i jego realizacja

W celu istotne jest postanowienie. To decyzja o zrobieniu czegoś lub nie zrobieniu. Cel jest tym, co chcemy osiągnąć. Deklaracje celu wyznaczają kierunek, w którym zamierzamy podążać. Samo wyznaczanie celów pomaga nam cofnąć się o krok i ogarnąć to, co istotne w życiu. To zasadniczy krok w kierunku sensu życia. Świadomie wyznaczanie celów daje nam motywację. Co powinniśmy zrobić, aby zrealizować swój cel?

Rozważyć pasje

Powinniśmy zorientować się, co nas inspiruje i jakie są nasze wartości. Cel powinien zawierać w sobie pasję, jeśli chcemy go zrealizować. Powinien mieć dla nas znaczenie i zapewniać poczucie dumy, gdy go zrealizujemy.

Cele powinniśmy kontrolować

Jeśli cel jest poza kontrolą obecnie, w przyszłości również nie będzie go można kontrolować. Pada zatem pytanie, czy faktycznie jest on do osiągnięcia? Cele nie powinny absolutnie zależeć od innych ludzi. Nie powinny również zależeć od czynników zewnętrznych, gdyż nad nimi z reguły nie mamy kontroli.

Wyobraźmy sobie przyszłość ze zrealizowanym celem

Ustalmy własne cele i wyobraźmy sobie co będzie po ich realizacji. Każda taka wizualizacja przybliża nas do osiągnięcia celu. Ponadto wyznacza jego kierunek. To z pewnością uświadomi nam, jak nie chcemy, aby były te nasze cele.

10 wskazówek, jak osiągnąć swoje cele:

Wyznaczanie celu to dopiero początek. Określenie celów jest uwerturą osiągnięcia celów. Zaś praca nad ich osiągnięciem może wydawać się przytłaczająca. Oto kilka wskazówek dotyczących wyznaczania celów i ich osiągniecia najlepiej jak potrafimy.

1. Miej konkretne cele

Cel musi być konkretny. Nie ma sensu wyznaczać niejasnych celów lub celów, które nie prowadzą do niczego konkretnego. Istotnym jest, aby mieć jasne i konkretne cele, aby uniknąć celów tak szerokich, że są przytłaczające, a przez to zbyt trudne do wprowadzenia w życie. Cel musi być wymierny, czyli w pewnym sensie mierzalny, aby było jasne, kiedy osiągnąłeś cel lub jesteś bliski osiągnięcia celu. Musi być też osiągalny, czyli w zasięgu. Powinien być też związany czasowo. Wyznaczanie terminu zbyt odległego nie jest produktywne. Podobnież jest też z celami o nierealistycznie krótkim terminie.

2. Zapisz swoje cele

Zapisanie celu powoduje, że jest on bardziej namacalny i wydaje się być bardziej realny.

3. Cele musza być widoczne

Aby cel był widoczny, umieść go w miejscu, w którym go widzisz. Ma to być miejsce, gdzie stale jesteś, aby przypominać nam, gdzie chcemy być.

4. Rozbij je

Cele z natury są długoterminowe i abstrakcyjne. Stwórz  je przyswajalnymi, rozkładając je na części.

5. Opracuj plan

Zapisz poszczególne kroki, które musisz podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Stworzenie planu działania pozwoli być na bieżąco z nimi, a podczas pracy nad każdym etapem skreśl go, aby zobaczyć, ile jeszcze do końca, a ile za nami.

6. Podejmij działanie

Cele same w sobie nic nie osiągną, są ideą do której chcemy zmierzać. Ale gdy mamy jasny plan, jak chcemy osiągnąć cele, przychodzi czas na działanie, zapał i konsekwencję i to one budują nasz cel. Cel pociąga za sobą spokój, pokój i stabilizację. A wprowadzenie go w życie powoduje zbliżenie do niego i spełnienie.

7. Zachowaj perspektywę

Czasami jednak zaburzenie perspektywy działa wbrew nam. To prowadzi do wypalenia, a nawet porzucenia celu. Receptą na to jest zrównoważone życie, spokój i świadome zwolnienie. Przerwy, retrospekcje, szerszy obraz pomagają. Potraktujmy wówczas siebie życzliwie i dajmy sobie czas.

8. Zidentyfikuj przeszkody

Rozpoznaj ewentualne przeszkody i zanotuj je. Świadomość tychże sprawi, że łatwiej je będzie je zwalczyć i znieść, a może i całkowicie rozwiązać, aby osiągnąć wymarzony cel.

9. Bądź odpowiedzialny

Próba osiągnięcia celu całkowicie samodzielnie może być samotna i przytłaczająca. Odpowiedzialność pomaga w osiąganiu spójnych, stałych postępów i pomaga w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów.

10. Przemyśl i dostosuj

Może nie osiągnąłeś swoich celów w wyznaczonym czasie. Może twoje cele były zbyt nierealne. I to też jest w porządku. Nie warto czuć się pokonanym, ale po prostu ponownie rozważyć swe cele. Być może wymagają one tylko aktualizacji, a nie całkowitej zmiany.

Wyznaczenie celu – Podsumowanie:

Gotowość do wyznaczania życiowych celów i ich realizacji jest istotna. Teraz, gdy już wiemy, jak ważne są cele, nadszedł czas, aby zrobić pierwszy krok w kierunku wyznaczenia celów i ich osiągnięcia. To spełnione cele powodują spełnienie życia, dobrostan i spokój wewnętrzny, a tak zaopatrzeni możemy wszystko. Niezależnie od tego, czy są to cele osobiste, czy społeczne, czy też firmowe, sam proces wyznaczania celów pomaga nam w znalezieniu celu i sensu życia.

PS. Rozwijamy się wówczas, gdy stawiamy sobie wyzwania. – August Witti

_____________
#WyznaczenieCelu