Wyzwalająca psychosynteza

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Psychosynteza to dyscyplina wyzwalająca. To mapa zachowań ułatwiająca poruszanie się po ludzkim doświadczeniu i przybornik istnienia na całe nasze życie. Otóż samoświadomość polega dokładnie na tym, że jesteśmy uważnymi świadkami własnego istnienia. Jesteśmy czystymi, obiektywnymi, kochającymi świadkami tego, co dzieje się wewnątrz nas i na zewnątrz. Tam, gdzie cierpienie powoduje utratę kontaktu z tym, kim naprawdę jesteśmy. Psychosynteza stara się przywrócić i odnowić kontakt z własną osobowością. To holistyczne podejście, które pomaga nam radzić sobie z dylematami, konfliktami i wzorcami zachowań, które hamują lub uniemożliwiają nam życie w sensowny i satysfakcjonujący sposób.

Wyzwalająca psychosyntezaWyzwalająca psychosynteza

Psychosynteza, jak możemy się domyślić, ma swoje korzenie w psychoanalizie. Jest również częścią duchowego rozwoju, eksploracji i dociekań egzystencjonalnych. Wzmacnia naszą świadomość i ją poszerza. Powoduje przyjmowanie wyzwań, aspektów bólu i cienia, a także naszego światła i radości. Oznacza to połączenie pełnego zakresu ludzkiego doświadczenia w chwili obecnej z tym, co nas blokuje lub powstrzymuje. Pozwala naszej wewnętrznej wolności połączyć się z kwintesencją naszego istnienia. Potwierdza także naszą indywidualność i związek z całością bycia.

Wyzwalająca psychosynteza – Obserwacja:

Pierwszym krokiem w psychosyntezie jest nabycie samowiedzy /świadomości/ i zdolności łatwego poruszania i pewnością w naszym wewnętrznym świecie. Aby to zainicjować, musimy wejść w relacje z uczuciami, myślami i wspomnieniami wyobcowującymi nas. Wówczas możemy dotrzeć do aspektów nas samych, które wyparliśmy, ze względu na ich bolesność. Możemy wreszcie ich doświadczyć, gdyż są one w konflikcie ze świadomym obrazem nas samych. Nie jesteśmy jeszcze zjednoczeni, ale wydaje się nam, że tak jest, gdyż nasze impulsy, pragnienia, zasady i aspiracje są w ciągłym rozwoju i ewoluują.

Samopoznanie to rozpoznanie ról i postaw, z którymi się identyfikujemy, łącznie z tłumioną częścią naszej osobowości. Tych wypartych wspomnień, przeżyć i emocji może być wiele. Jednak daje nam to doświadczenie wewnętrznej wolności i pozwala nam odkryć kim naprawdę jesteśmy. Prowadzi nas także do uświadomienia sobie naszej prawdziwej istoty. To jest pierwszy krok w samorozwoju. Uznaje się, że głębokie i dogłębne samopoznanie wystarcza do spowodowania zmiany w nas samych, ale musi temu towarzyszyć odkrycie i użycie woli. Nasza wola to podstawa zdrowia psychicznego. Gdy koncentrujemy uwagę na jednym temacie, wytrwale pracując nad rozwojem, odkrywamy w sobie zdolność wybierania i kierowania. I to właśnie jest nasza wolna wola.

Bywa, że mamy intuicyjną wizję natury wszechświata, w której poczucie jedności ze wszystkimi istotami pozwala na głębokie zrozumienie sensu życia lub wybuch nieposkromionej kreatywności. W tych chwilach przekraczamy granice indywidualności i dostrzegamy uniwersalną rzeczywistość. W każdym z nas istnieje pragnienie wolnego, zgodnego z naturą działania i nie pozostawanie na łasce sił zewnętrznych. Przejawia się to w pragnieniu stania się pełnym człowiekiem i afirmacji siebie w naszym świecie. Wraz z tą potrzebą pojawia się przekraczanie ograniczeń, co w konsekwencji rodzi potrzebę przyjaźni, czułości i miłości.

Wyzwalająca psychosynteza – Podsumowanie:

Nasze potrzeby muszą zostać rozpoznane i zaspokojone, aby pojawiło się prawdziwe zdrowie fizyczne i psychiczne. Gdy potrzeba autonomii zostaje zaspokojona, nasza osobowość uwalnia się od uwarunkowań przeszłości i wreszcie może wyrażać się w nieskrepowanej pełni. Zatem musimy skupić się wyłącznie na sobie i własnym rozwoju. Musimy rozwijać swoje umiejętności, mieć kreatywne podejście do konfliktów międzyludzkich i budować szczere relacje. Gdy elementy naszej istoty są w konflikcie wewnętrznym, nasza energia witalna zostaje zablokowana. To zaś powoduje ból i cierpienie. W trakcie syntezy, nasza energia zostaje uwolniona i wówczas doświadczamy idealnego, niczym nieskrępowanego samopoczucia. Istnieje naturalna tendencja, by materia była w ciągłej i twórczej interakcji. Przyczynia się to do aktualizacji ludzkiego potencjału i zbliża nas do najlepszej wersji siebie.

PS. Nie ma nic pewnego, jest tylko przygoda, którą nazywamy życiem. – August Witti

____________
#Psychosynteza