Zmiana paradygmatu

Zmiana paradygmatu

w filozoficznie

Zmiana paradygmatu – koncepcja wprowadzona do powszechnego leksykonu przez amerykańskiego fizyka i filozofa Thomasa Kuhna. Jest ona fundamentalną zmianą podstawowych pojęć i praktyk eksperymentalnych dyscypliny naukowej. Chociaż Kuhn ograniczył użycie tego terminu do nauk przyrodniczych, koncepcja zmiany paradygmatu była również używana w wielu kontekstach nienaukowych do opisania głębokiej zmiany w fundamentalnym modelu lub postrzeganiu wydarzeń. Kuhn przedstawił swoją koncepcję zmiany paradygmatu w swojej wpływowej książce „The Structure of Scientific Revolutions” /1962/.

Przeciwstawia w niej zmiany paradygmatu, które charakteryzują rewolucję naukową, działalności normalnej nauki, którą określa jako pracę naukową wykonywaną w ramach obowiązujących ram lub paradygmatów. Zmiany paradygmatu pojawiają się, gdy dominujący paradygmat, w ramach którego działa normalna nauka, staje się niekompatybilny z nowymi zjawiskami, co ułatwia przyjęcie nowej teorii lub paradygmatu.

Zmiana paradygmatuZmiana paradygmatu – Obserwacja:

Kuhn przyznaje, że użył terminu „paradygmat” w dwóch różnych znaczeniach. W pierwszym „paradygmat” oznacza to, co łączy członków pewnej społeczności naukowej, czyli całość technik, patentów i wartości podzielanych przez członków społeczności. W drugim sensie paradygmat jest pojedynczym elementem całości, na przykład Principia Newtona, która działając jako wspólny model lub przykład reprezentuje wyraźne reguły i tym samym definiuje spójną tradycję badań. Co zatem umożliwia ukonstytuowanie się tego, co nazywa „nauką normalną”?

To znaczy nauka, która może zadecydować, czy dany problem zostanie uznany za naukowy, czy nie. Normalna nauka wcale nie oznacza nauki kierowanej przez spójny system reguł, przeciwnie, reguły można wyprowadzić z paradygmatów, ale paradygmaty mogą kierować badaniem również w przypadku braku reguł. To jest właśnie drugie znaczenie terminu „paradygmat”, który Kuhn uważał za najbardziej nowy i głęboki, choć w rzeczywistości jest najstarszy.

Czym jest zmiana paradygmatu?

Termin „zmiana paradygmatu” odnosi się do poważnej zmiany w światopoglądzie, koncepcjach i praktykach. One zaś dotyczą tego, jak coś działa lub jest osiągane. Zmiana paradygmatu może nastąpić w wielu różnych kontekstach, od badań naukowych po przemysł. Zmiany paradygmatu w przemyśle często mają miejsce, gdy wprowadzana jest nowa technologia, która radykalnie zmienia proces produkcyjny lub wytwarzanie towaru lub usługi. Te zmiany są kluczowymi czynnikami napędzającymi wiele procesów, przez które przechodzi społeczeństwo. Te procesy to np. amerykańska rewolucja przemysłowa czy rewolucja informacyjna od 2000 roku.

Zmiana paradygmatu – Analiza:

  • Zmiana paradygmatu to poważna zmiana w sposobie myślenia ludzi i realizacji zadań, która wywraca i zastępuje poprzedni paradygmat.
  • Zmiana paradygmatu może nastąpić po nagromadzeniu anomalii lub dowodów, które podważają status quo lub z powodu jakiejś rewolucyjnej innowacji albo odkrycia.
  • Często pojawia się opór wobec nowego paradygmatu ze strony operatorów zasiedziałych.

Paradygmaty są ważne, ponieważ określają, jak postrzegamy rzeczywistość i jak się w niej zachowujemy. Każdy podlega ograniczeniom i zniekształceniom spowodowanym przez jego społecznie uwarunkowaną naturę. Na przykład, zanim fizycy Einsteina uznali fizykę newtonowską za pewnik. Paradygmat ten został następnie zakwestionowany przez powstanie mechaniki kwantowej. Niektórzy uważają, że takie zmiany stały się znacznie częstsze w ciągu ostatnich stu lat. Rewolucja przemysłowa przekształciła wiele procesów społecznych, naukowych i światopoglądowych.

Zmiana paradygmatu – Rozważania:

Te nowe procesy technologiczne prawdopodobnie staną się jeszcze bardziej powszechne w przyszłości wraz ze wzrostem naszego tempa rozwoju i innowacji. W świecie biznesu zmiana paradygmatu jest często zmianą postrzegania tego, jak należy myśleć, działać lub stwarzać rzeczy. Zmiana paradygmatu może wymagać wyeliminowania lub utworzenia całych działów. W niektórych przypadkach trzeba wydać miliony, a nawet miliardy na nowy sprzęt. Podczas gdy stary jest sprzedawany lub poddawany recyklingowi.

Technologią tworzącą nowe paradygmaty jest np. Internet. Zmienia paradygmaty w sposobie, w jaki ludzie zdobywają informacje, komunikują się, pracują i robią zakupy. Firmy zajmujące się handlem elektronicznym, takie jak Amazon i eBay, wykorzystały ten nowy paradygmat, podczas gdy wiele innych firm zbankrutowało. Fizyczne gazety w dużej mierze ustąpiły miejsca wersjom cyfrowym. Sposób, w jaki się komunikujemy, zmienił się z telefonów stacjonarnych na posty w mediach społecznościowych i wiadomości. Firma, która nie przewiduje zmiany paradygmatu lub wręcz opiera się jej, może upaść. Firmy, które nie zaistniały w Internecie w późnych latach 90. i 2000 szybko nauczyły się lekcji, bądź nadal się uczą. Widzenie, czego chcą klienci i dokąd zmierzają ich preferencje, ma kluczowe znaczenie i powinno być poparte danymi.

Internet spowodował zmianę paradygmatu w sposobie funkcjonowania usług finansowych i rynków akcji. Zlecenia na papiery wartościowe mogą być teraz składane online bezpośrednio przez klienta i czasami są realizowane w ciągu kilku sekund. Przed Internetem klient musiał zadzwonić do swojego brokera, który wypisywał zlecenie do rejestru. Następnie musiał zadzwonić do brokera firmy, aby wykonać transakcję. Notowania giełdowe są teraz szeroko dostępne z wielu źródeł dzięki nowoczesnej technologii. Podczas gdy 100 lat temu ludzie potrzebowali automatów giełdowych zainstalowanych w ich biurach. Całe stare wyposażenie, takie jak bilety zamówień, faksy i automaty z paskami, jest obecnie przestarzałe. Dzieje się to dzięki zmianie paradygmatu, jaką wprowadziła nowoczesna technologia.

Zmiana paradygmatu – w rozwoju świadomości:

Zmiana paradygmatu oznacza, że ​​musimy zmienić nasze przekonanie o tym, czym jest wiedza i w jaki sposób ją zdobywamy. W zmianie paradygmatu, która ma miejsce teraz, usuwamy stare pojęcia wiedzy, które nakazywały, że wiemy coś, kiedy możemy to udowodnić. Pomiar, zachowanie i porównanie danych to dowód. Poznanie było królem, a inteligencja odnosiła się przede wszystkim do myślenia. W nowym paradygmacie wiedza pojawia się w relacji, w kontekście i ewoluuje w czasie.

Nie jest to stały byt do zdobycia, ale pole, w którym jesteśmy czynnikiem jego istoty. Wiedza nie istnieje poza nami i tym kim jesteśmy. A jesteśmy jej częścią i uczestnikiem. Dlatego wiedza zawiera wiele niezmierzonych wartości, z których nie najmniej ważnym jest to, kim jesteśmy. A kim jesteśmy? Jesteśmy zbiorem estetyki, miłości, społeczności i wielu innych cech, których nie można zmierzyć. Poznanie jest tylko częścią tego, kim jesteśmy, a nie całym obrazem. A tylko nasza całość zawiera wiedzę.

Jako homo sapiens inspirujemy się. A inspiracja oznacza, że ​​nawiązujemy kontakt z głębszą częścią nas samych, która nie jest częścią zwykłej świadomości. Kiedy jesteśmy zainspirowani, nie tylko myślimy czy czujemy. Dzieje się także coś innego. Być zainspirowanym dosłownie oznacza być natchnionym. Inspiracja odnosi się do tego wyjątkowego momentu, w którym pojawia się nowy sposób porządkowania życia. Oczywiście jest lepszy od tego, który był wcześniej. Każdy z nas ma chwile inspiracji. Zatem w inspiracji rozwijamy się, uczymy korzystać z wiedzy uniwersum i tworzymy coś, co ubogaca nasz świat, a zarazem świat w około.

Zmiana paradygmatu – Podsumowanie:

Zmieniają się praktyki we wszystkich sferach życia, rozwiązują się zagadki, odbudowują się relacje, prawda wychodzi na wierzch, bowiem inspiracja prowadzi do totalnej zmiany. Gdy inspiracja jest dalekosiężna i obejmuje wiele dyscyplin, sygnalizuje zmianę świadomości. A ta to bardziej wszechstronny i wnikliwy sposób postrzegania siebie i świata, w którym żyjemy. Paradygmat to zestaw założeń, koncepcji, wartości i praktyk, dzięki którym porządkujemy nasz świat. Gdy stare zostaje podkopane, na jego miejsce pojawia się nowe.

Zmiany świadomości przynoszą moc, energię i ciekawość świata. Podobnie jak w przypadku okresu renesansu, osoby inspirowane nowymi paradygmatami reorganizowały społeczeństwo i kulturę. Jest to zmiana tak radykalna, że ​​reorganizuje każdy aspekt relacji. Każda dyscyplina musi teraz uwzględniać związek i całość. A więc jesteśmy i żyjemy w zmianie paradygmatu. Filozofia, nauka i edukacja twierdzą, że nie możemy już dłużej utożsamiać inteligencji i wiedzy z gromadzeniem danych.

Świat się przeobraża, a nauka idzie dalej. My zaś nie możemy być już pewni, że dany zbiór faktów doprowadzi do przewidywalnego rezultatu. Nie ma sposobu, aby zatrzymać nowy paradygmat. W tym kontekście tego nowego paradygmatu wyłaniają się naturalne relacje uczenia się. Relacje naturalnego uczenia się to nowy paradygmat, a nowy paradygmat to relacje naturalnego uczenia się.

PS. Co mnie nie zabije, to mnie i tak rozpierdoli. – August Witti
________________
#ZmianaParadygmatu