Najtrudniej poznać samego siebie

Znaczy Kapitan

Znaczy Kapitan

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Znaczy Kapitan. Jeżeli statkowi grozi zagłada, kapitan obowiązany jest w pierwszej kolejności zastosować wszelkie dostępne mu środki dla ocalenia pasażerów, a następnie załogi. Kapitan opuszcza statek jako ostatni, a w przypadku wyższej konieczności honorowo broni statku do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchnienia, ale … to nie jest polityk, mimo iż rządzi niepodzielnie, to człowiek honoru.

Znaczy Kapitan

Znaczy Kapitan

A nasze misiaczki, co robią? W przypadku zagrożenia wg. tajnych dokumentów z posiedzeń Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się 7-11 marca i było związane z zagrożeniem Polski wojną z Rosją, stworzony został dokument zawierający 860 stron i tytuł „Eagle Guardian – Lift 11”, a podpisany i opieczętowany przez gen. Stanisława Kozieja /Szogun – pamiętacie?/.

Otóż nasi kapitanowie, naszego statku, wcale nie chcą bronić, ani ginąć za kraj. Nie chcą za otrzymaną władzę i pozycję jakże dobrze opłacaną, oni chcą się ewakuować /czytaj uciec/, gdyby przypadkiem wybuchła wojna z Rosją. Stworze zostały imienne listy funkcjonariuszy państwowych, którzy będą się ewakuować, wraz z najbliższymi członkami rodzin, kolegami i pociotkami.

Ministerstwo Obrony Narodowej uzyskało specjalny status ewakuacyjny. Uznano bowiem, że jest ono integralną i najważniejszą częścią systemu obronnego w przypadku wojny. Założono całkowitą ewakuację wszystkich jego pracowników na zasadach opracowanych dla Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W czasie wojny żołnierze i naród będą się rządzić i ginąć sami. Przywilej całkowitej ewakuacji przypada także funkcjonariuszom BOR, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP oraz oczywiście Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta RP. Jak pięknie!

Ewakuowane również ma zostać w całości kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Ewakuowani zostaną urzędnicy Narodowego Banku Polskiego, Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Ruchu Lotniczego, Agencji Rezerw Materiałowych (wraz z personelem pomocniczym) oraz Państwowego Instytutu Geologicznego /bo wiedzą co w trawie piszczy/. Stworzona lista zawiera bagatela 3843 nazwisk.

Każdy ewakuowany funkcjonariusz i urzędnik /czytaj uciekinier/ otrzyma:

 • specjalną ankietę, na której może umieścić cztery osoby, które wraz z nim nabędą prawo do ewakuacji. Czyli z 3843 osób, robi się już 19 215 osób;
 • specjalny pakiet instrukcji w szarej zaplombowanej kopercie;
 • paszport dyplomatyczny – nadający posiadaczowi międzynarodowy immunitet;
 • specjalną przepustkę w formie plastikowego identyfikatora z kodem kreskowym do zawieszenia na szyi;
 • dokładny plan ewakuacji z mapą wskazującą miejsca alokacji oraz godzinę od momentu jej ogłoszenia;
 • kwotę 950 euro w nieużywanych banknotach o nominałach 50 euro;
 • nową kartę SIM z nowym numerem telefonu u niemieckiego operatora T-mobile;
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • instrukcję jak spakować bagaż /nie więcej niż 37 kg, dwie sztuki plus bagaż podręczny tj. torebka, aktówka, laptop/;
 • instrukcje ilości zabieranej żywności i leków;
 • krótką ulotkę na temat zwyczajów, ważnych instytucji oraz polskich przedstawicielstw w kraju docelowym;
 • Plan Kompleksowej Ewakuacji: Rząd i Sztab Generalny oraz pozostałe instytucje wojskowe uciekają samolotami z terminalu Lotniska Wojskowego Okęcie. Ministerstwa i ich rodzin, uciekać będą głównie samolotami PLL LOT, które zostaną zmilitaryzowane. Personel pomocniczy ucieknie samolotami transportowymi Transall C160 niemieckiej jednostki Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63) oraz Herculesami C-130E 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z Powidza. Pozostali uciekają dwunastoma pociągami specjalnymi odjeżdżającymi z dworca Warszawa Centralna.

Według planu posiadacze przepustek typu „A” ewakuowani będą do 16 godzin od ogłoszenia godziny „H”. Posiadacze przepustek „B”, w czasie H+32, przepustek „C” – H+48. Plan ucieczki „Kompleksowej Ewakuacji” przewiduje 3 miejsca docelowe. To generalicja, pałac prezydencki i resort obrony śmigają do Allied Command Operations. ACO to 5km na północ od belgijskiej miejscowości Mons, ok. 70 km na południe od Brukseli. Pozostali śmigają do holenderskich Brunssum, Maastricht, Heerlen i Aachen.

NATO nie zdąży zareagować w ciągu pierwszych kilku godzin, dni, miesięcy, więc … pierwsze 48 godzin będzie decydujące dla losów wojny. Polskim politykom nie chodzi bynajmniej o ochronę polskiej państwowości i narodu. Chodzi im o ratowanie własnej dupy, rodzin i przyjaciół, bezpardonowo i bezrefleksyjnie na temat sytuacji w zaatakowanym kraju.

Józef Piłsudski mawiał, że jego zadaniem jest nie dopuścić do wojny z Rosją i Niemcami. W przypadku gdyby jednak do tego doszło, za punkt honoru uważał zginąć na placu Saskim w Warszawie. Za jego czasów nigdy też nie opracowywano planu ewakuacji. Dopiero licząc się z klęską w wojnie z Niemcami, podjęto rozmowy z Rumunią. I tak nie dotrzymała zobowiązań i internowała przedstawicieli naszego kraju.

Za czasów komuny, w 67 r. odbyły się ćwiczenia wojskowe na wypadek wojny nuklearnej. Wraz z żołnierzami ćwiczył rząd i I sekretarz Władysław Gomułka. Doktryna wojskowa tamtych lat, nie przewidywała możliwości porażki. Obecnie Bóg dla elit /umarł/, honor /to zbędny balast/, ojczyzna /Polska teoretyczna/ i nikogo z elit nie obchodzą. Ważne, aby dupa była cała i było by z kim wypić w Brukseli.

Trzeba to zapamiętać, a w przyszłości zdobyć pełną, kompletną listę i wyścigać tych ludzi z kraju. W samych skarpetkach i absolutnie bez żadnych pieniędzy, najlepiej do Afryki.

PS. Smutna refleksja, że „jaki Pan, taki kram”. A może jednak nie?. Wyciągnijcie wnioski kochani, jak najszybciej!

______________
#EwakuacjaRzadu

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów. Nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności ba,
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry